Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Evropský parlament: Transparentnost veřejných zakázek

Evropský parlament (EP) zastává názor, že pokud se veřejné zakázky týkají veřejných finančních prostředků, měly by být transparentní a pod kontrolou veřejnosti.  Veřejné zakázky mají být  jednotně umístěné na internetu a zadavatelé musí být o této skutečnosti pravidelně informováni.

Beautiful Blonde With Cellphone © Atanasis

Zadávání veřejných zakázek musí probíhat za transparentních podmínek a se všemi zúčastněnými stranami se má zacházet stejným způsobem. Nejdůležitějším výběrovým kritériem by měl být vztah ceny a výsledku projektu, aby zakázku získal předkladatel nejlepší nabídky, nikoliv uchazeč s nejlevnější nabídkou. EP se obává, že by se  v opačném případě oslabila inovační základna a globální konkurenceschopnost EU.

O těchto bodech a mnohých jiných, které jsou v Usnesení Evropského parlamentu o veřejných zakázkách a v Usnesení Evropského parlamentu o rovném přístupu na trhy veřejného sektoru v EU a ve třetích zemích a o revizi právního rámce pro zadávání veřejných zakázek včetně koncesí, se bude hlasovat ve čtvrtek na plenárním zasedání ve Štrasburku.