Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Dopis Jany Hybáškové o stanoviscích Evropské komise k situaci v Iráku

Na Václavském náměstí v Praze se dne 23. října 2014 konal happening KDU-ČSL s názvem Vyzýváme k zastavení masakru civilistů v Sýrii a Iráku. Během shromáždění Daniel Feranc přečetl dopis vedoucí delegace Evropské unie v Bagdádu Jany Hybáškové, která se pro svou misi v Iráku nemohla shromáždění osobně zúčastnit.

 
Demand For Action
 

Vážení přátelé,

s uspokojením jsem přijala informaci, že se dnes v Praze na Václavském náměstí koná shromáždění, které má upozornit veřejnost na vážnou humanitární a lidskou krizi v Iráku, a vyzvat ke shromáždění potřebné pomoci ohroženým osobám. Protože se tohoto důležitého shromáždění nemohu osobně zúčastnit, dovolte mi, abych vás jako vedoucí delegace Evropské unie v Bagdádu alespoň zprostředkovaně seznámila se stanoviskem Evropské komise k situaci v Iráku.

Evropská komise je hluboce znepokojena velkým počtem uprchlíků, výší vysídlených osob, v přepočtu přibližně milion osm set tisíc, zejména v kurdské oblasti, Ninive, Saladinu, Dijále, Kirkúku, Anbáru a v Bagdádu, a vyzývá všechny strany, aby splnily své závazky podle mezinárodního humanitárního práva a lidských práv. Irácká vláda musí udělat více, aby přispěla k úsilí poskytnutí humanitární pomoci po celé zemi a plnila svou povinnost řádné péče a ochrany tváří v tvář všem Iráčanům.

Vážné znepokojení působí přístup k osobám žijícím v oblastech aktivního konfliktu. Evropská komise vyzývá všechny strany konfliktu, aby zajistily bezpečný a neomezený průchod civilistům prchajícím před násilím a humanitárním pracovníkům bezpečný přístup k postiženým.

Prioritou Evropské komise přitom nadále zůstane podpora organizacím působících ve středním pásu Iráku a dalších těžko dostupných místech a požadování posílení pomoci civilistům uvězněným v pasti konfliktu.

Evropská komise taky podporuje koordinované a společné úsilí iráckých orgánů a humanitárních organizací při řešení humanitárních problémů a zajištění základních potřeb ohrožených Iráčanů. Toto úsilí by mělo být založeno zajištěním celostátní a komplexní strategie ochrany obyvatel bez rozlišování věku, pohlaví, etnického původu nebo náboženského vyznání.

Zároveň musí být respektovány mezinárodní humanitární zásady a normy. Evropská komise prohlašuje, že bude nadále zásadně trvat na nestranné pomoci poskytnutí základních potřeb a oddělování humanitární operace od vojenské.

S úctou Jana Hybášková