Čtvrtek 23. května, 2024
Evropský rozhled

Dokument OSN: Informace o humanitární situaci v pásmu Gazy

Ilustrační obrázek z demonstrace za Palestinu po rozsáhlém bombardování Gazy ze strany Izraele, 15. října 2023, Praha.

 

Joyce Msuya, asistentka generálního tajemníka pro humanitární záležitosti a zástupkyně koordinátora pomoci při mimořádných událostech.

 

New York, 17. října 2023

 

Excelence,

děkuji vám za svolání tohoto setkání a za příležitost informovat vás o humanitární situaci v pásmu Gazy a jeho okolí.

 

Tuto situaci – která se v době, kdy spolu hovoříme, stále vyvíjí – lze popsat jedině jako naprostou katastrofu. Za pouhých deset dní od útoku ozbrojenců Hamásu na Izrael ze 7. října již počet obětí překročil počet obětí válečných akcí z roku 2014, které trvaly více než sedm týdnů.

Doposud bylo zabito více než 2 800 Palestinců, více než 10 850 jich bylo zraněno, a stovky lidí jsou pravděpodobně uvězněny pod sutinami.

Izraelské úřady také potvrdily, že bylo zabito 1300 Izraelců a dalších více než 4 100 jich bylo zraněno. Téměř 200 jich zůstává v zajetí. S těmito lidmi musí být zacházeno s humánně; rukojmí musí být okamžitě propuštěni.

Humanitární pracovníci nebyli ušetřeni. Patnáct pracovníků UNRWA a pět pracovníků Mezinárodního červeného kříže bylo zabito. Prostory OSN patří k velkému počtu poškozených civilních objektů.

S eskalací nepřátelských akcí se tato čísla budou jen zvyšovat a již tak zoufalá humanitární situace se bude zhoršovat.

Organizace spojených národů, počínaje generálním tajemníkem, je hluboce znepokojena situací. Ještě předtím, než izraelská vláda oznámila, aby Palestinci žijící v severní části Gazy odešli kvůli svému bezpečí, docházelo k masovému vysídlování obyvatelstva.

Nyní se odhaduje, že až 1 milion lidí opustilo své domovy a odešlo do jiných částí Gazy. Ve skutečnosti nemají civilisté kam jít – nemají kam utéct před bombami a raketami, nemají kde najít vodu a potraviny ani kde uniknout před rozvíjející se humanitární katastrofou.

Vzhledem ke kolapsu vodovodních a hygienických služeb přetrvávají obavy z dehydratace a nemocí přenášených vodou. Izrael sice o víkendu částečně obnovil dodávky vody do východní části Chán Júnisu, ale ostatní sítě jsou natolik poškozené, že by nemohly dodávat vodu, ani kdyby byly znovu zapnuty. Agentura UNRWA včera zajistila pět kamionů paliva pro provoz hlavních odsolovacích zařízení na mořskou vodu v Gaze, ale to udrží zařízení v provozu jen asi týden.

Zásoby paliva v nemocnicích v Gaze byly také téměř zcela vyčerpány.

Dvacet z 23 nemocnic v Gaze již poskytovalo pouze částečné služby. S vyčerpáním generátorů a záložních zdrojů dojde k odstavení kritických systémů podpory života a tyto nemocnice – které jsou plné chronicky nemocných a civilních obětí války – se ocitnou v temnotě.

S každou další hodinou je obnovení základních dodávek a služeb a potřeba dostat do Gazy humanitární pomoc stále kritičtější. Koordinátor pomoci při mimořádných událostech Martin Griffiths se v příštích dnech připojí k delegaci OSN, která se vydá do regionu za těmito naléhavými cíli.

Humanitární zásoby jsou v pohotovosti. OSN a další humanitární organizace mají v Egyptě, Ammánu, na Západním břehu Jordánu a v Izraeli k dispozici zásoby potravin, vody, nepotravinářského zboží, zdravotnického materiálu a pohonných hmot, které jsou připraveny k dodání ihned nebo během několika hodin.

K dispozici jsou rovněž mimořádné finanční prostředky. ERC 11. října schválilo příděl pro rychlou reakci ve výši 9 milionů dolarů z Evropské kapacity pro odezvu na mimořádné události, čímž se celková částka z CERF pro okupované palestinské území (OPT) zvýšila na 15 milionů dolarů.

Humanitární fond OPT rovněž mění priority stávajícího přídělu ve výši 9 milionů dolarů, aby mohl reagovat na krizi, ačkoli tím bude humanitární fond vyčerpán.

OSN bude i nadále jednat s vlivnými stranami a státy s cílem nalézt naléhavá řešení, jak zajistit přístup humanitární pomoci do Gazy, abychom mohli tyto zásoby dodávat, jak zajistit přístup humanitární pomoci na celé území a jak umožnit pracovníkům OSN a nevládních organizací vstup do pásma a výstup z něj. Humanitární pozastavení nepřátelských akcí by poskytlo prostor pro to, aby se tak mohlo stát, aby se civilisté mohli bezpečně přesouvat a aby si trochu odpočinuli od krveprolití.

Budeme i nadále požadovat dodržování mezinárodního humanitárního práva. Je třeba chránit civilisty a civilní infrastrukturu a umožnit humanitární pomoc, jak to vyžaduje mezinárodní humanitární právo. Vyzýváme všechny vlivné země, aby trvaly na dodržování pravidel války a zabránily další eskalaci a rozšiřování konfliktu.

A nadále vyzýváme k tomu, aby zvítězila lidskost.

Děkujeme.

 

Odkaz:

Briefing on the humanitarian situation in the Gaza Strip (17 October 2023) by Joyce Msuya, Assistant Secretary-General for Humanitarian Affairs and Deputy Emergency Relief Coordinator

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.