Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/12934/virtual/www/domains/evropsky-rozhled.eu/wp-content/themes/evropsky_rozhled-child/functions.php on line 172
Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Doktoři slíbili: Zdraví pacientů bude na prvním místě

Porušují lékaři, kteří se připojili k akci Děkujeme, odcházíme, Hippokratovu přísahu? Nemohou ji porušovat, protože Hippokratova přísaha se dnes již neskládá, alespoň ne ve svém původním znění. Porušují však úplně jinou přísahu – Ženevskou deklaraci z roku 1948.

V roce 1947 vznikla WMA (World Medical Association), konfederace lékařských organizací. Tehdy se v Paříži setkali lékaři z 27 zemí na prvním velkém Valném shromáždění WMA. Organizace vznikla s cílem zajistit nezávislost lékařů a nejvyšší možné standardy etiky a péče poskytované lékaři. WMA vznikla krátce po druhé světové válce, a proto se snažila být vždy nezávislou konfederací svobodných lékařských sdružení. Financování organizace probíhalo z ročních příspěvků členů.

WMA poskytuje pro členy prostor ke svobodné komunikaci, aktivní spolupráci, poskytuje dosažení konsesu o vysokých standardech lékařské etiky a odborné způsobilosti, po celém světě podporuje svobodu lékařů.Toto jedinečné partnerství umožňuje zlepšení života pro všechny lidi na celém světě. Československá lékařská společnost byla přijata za člena v roce 1990.

Ženevská deklarace byla přijata roku 1948 na druhém zasedání WMA. Znění slibu:

V okamžiku, kdy nastupuji profesionální lékařskou dráhu, zavazuji se slavnostně, že svůj život zasvětím službě lidstvu. Své učitele budu zachovávat v patřičné úctě a vděčnosti. Své povolání budu vykonávat svědomitě a důstojně. Zdraví mých pacientů bude mým nejpřednějším zájmem. Budu zachovávat v tajnosti vše, co mi důvěrně svěří. Všemi prostředky, které mi budou dostupné, budu udržovat čest a důstojné provozování lékařského povolání. Své kolegy budu považovat za své bratry. Nedopustím, aby se náboženské, nacionalistické, rasistické, stranické nebo třídní předsudky vetřely mezi mé povinnosti a pacienty. Budu s největší pozorností ochraňovat lidský život, a to od okamžiku jeho vzniku. Ani nátlak a vyhrožování mne nedonutí k tomu, abych své lékařské znalosti obrátil proti některému člověku.

Pro srovnání původní Hippokratova přísaha:

Přísahám a volám Apollóna lékaře a Asklépia a Hygieiu a Panakín a všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle svého svědomí dodržovat. Toho, kdo mě naučil umění lékařskému, budu si vážit, jako svých rodičů a budu ho ze svého zajištění podporovat. Když se dostane do nouze, dám mu ze svého, stejně jako i jeho potomkům dám a budou stejní jako moji bratři. Pokud znalosti tohoto umění (lékařského) zatouží, budu je vyučovat zdarma a bez smlouvy. Seznámím své syny a syny svého učitele a všechny ustanovené a na lékařský mrav přísahající s předpisy, přednáškami a se všemi ostatními radami. Jinak však s nimi neseznámím nikoho dalšího.Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné.Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal a nikomu také nebudu radit (jak zemřít). Žádné ženě nedám prostředek k vyhnání plodu. Svůj život uchovám v čistotě a bohabojnosti, stejně tak i své lékařské umění. Nebudu (lidské tělo) řezat, ani ty, co trpí kameny a tento zákrok přenechám mužům, kteří takovéto řemeslo provádějí. Do všech domů, kam vstoupím budu vstupovat ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého činu. Zvláště se vystříhám pohlavního zneužití žen i mužů, svobodných i otroků. Cokoli, co při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co nesmí se sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti. Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém umění skromně dopředu postoupím. Tak získám si vážnost všech lidí po všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť stane se pravý opak.

Na první pohled je zřejmé, že dnešní lékařský slib se od Hippokratovy přísahy výrazně odlišuje. Nenachází se zde žádný slib o předávání informací zdarma, lékaři mají povolení k potratům, lékařské vědě se smí věnovat i ženy, už se neodvolávají na bohy. Stále však zasvěcují život lidstvu a zdraví pacientů by mělo být jejich nejpřednějším zájmem.

Pozn. Ženevská deklarace prochází neustálým vývojem. Mnohé univerzity mají své upravené verze.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ODKAZY K TEXTU:

Oficiální stránky WMA

Seminář Kodexy a přísahy

Srovnání Hippokratovy přísahy ve starověké a současné řečtině

Hippokratova přísaha – Mirek Pavlíček

Spondeo ac polliceor