Středa 22. května, 2024
Evropský rozhled

Demonstrace proti turecké agresi do Sýrie

 

 

Ve středu 19. prosince 2018 od 16 hodiny odstartovala před Ministerstvem zahraničních věcí na Loretánském náměstí v Praze akce nazvaná „Demonstrace proti turecké agresi do Sýrie“. Na akci svolávala facebooková stránka Československo-kurdské solidarity, která se snaží informovat o dění v Kurdistánu. Jak na místě uvedl nahlašovatel Jan Májíček ze Sociálistické Solidarity, Turecko se chystá podniknout ofenzívu do kurdských částí Sýrie a začali již s dělostřeleckou přípravou. Zhruba dvě desítky lidí se poté vydaly na pochod před tureckou ambasádu.

V projevu Jana Májíčka zaznělo, že dnešní shromáždění bylo svoláno proto, aby vyjádřili solidaritu s Kurdy, nesouhlas s Erdoganovým režimem a politikou Evropské unie a České republiky, která Erdoganův režim podporuje. Za evropskou mlčenlivost se Unie snaží vyobchodovat s Tureckem ochranu před uprchlickou vlnou.

„Lidé, kteří prchají před válkou ze Sýrie, jsou zavíráni v tureckých koncentrácích a Evropská unie si vybírá jenom ty vzdělané a perspektivní, které převezme,“ uvedl Májíček. „Evropská unie za to platí, jak politickými body, tak penězi nás všech. Erdogan této pomoci využívá pro další zbrojení a politické krytí využívá k čistkám a represím proti Kurdům.“

Pavel Pečínka, politolog z Brna a člen Československo-kurdské solidarity, rovněž redaktor magazínu Zbraně, plánuje do budoucna podobná shromáždění pořádat častěji. Nebudou zapomínat na Rojavu. Chtějí oslovovat několik sektorů české společnosti, ale i mladé sociální demokraty, anarchisty, a rádi by vešli i do těsnějšího kontaktu s Českou pirátskou stranou.

V této souvislosti ocenil aktivity pirátského předsedy a poslance Ivana Bartoše. Na svém facebookovém profilu vyzval k účasti na demonstraci a v minulosti se částečně angažoval při vzniku kanceláře YPG v Praze, zprostředkovával i nějaké kontakty mezi českými politiky a vojensko-politickými představiteli YPG. „Ivan Bartoš měl tu kuráž jít do takového podniku na rozdíl od jiných politiků,“ uvedl Pavel Pečínka.

Proč vlastně dostatečně nekritizujeme Turecko, když v české společnosti averze vůči Turecku existuje? Podle Pavla Pečínky je jen málo lidí, kteří by s Erdoganem sympatizovali, každý ho svým způsobem kritizuje, ale na druhou stranu jsou v Turecku levné dovolené u moře. Turecko je obrovským ekonomickým prostorem. Kurdové naproti tomu mohou nabídnout ropné vrty a zemědělství. Kritika Turecka je tak podmíněna spíše nábožensky a nacionalisticky, není to přesně ta kritika tureckého režimu, jaká by byla vhodná a nakonec ekonomicko-pragmatický přístup převládá.

Čeští politici zapomínají, že ještě nedávno se odehrávaly velice časté incidenty v evropských ulicích, kdy lidé spojení s Islámským státem buď přes internet nebo přímo vysláni Islámským státem vraždili civilisty. Když se hledal způsob, jak srdce Islámského státu zasáhnout, jednou z těch sil byly kurdské síly a významnou roli sehráli rojavští Kurdové. Bez jejich pomoci by potlačení Islámského státu bylo mnohem složitější, vysvětloval Pavel Pečínka.

Politolog dále kritizoval uvěznění Markéty Všelichové a Miroslava Farkase tureckým režimem za aktivity, které se vůbec neodehrály na tureckém území, ale v Sýrii a byly zaměřené proti Islámskému státu.

„My, na rozdíl od tureckého režimu, respektujeme zákony, takže máme jen vlajky a ne dlažební kostky a Molotovovy koktejly. Těmito zákonnými prostředky budeme oslovovat čím dál větší sektory společnosti,“ uvedl.

V závěru projevu doufá, že se jim časem tuto otázku povede přenést do Parlamentu a potom i na evropskou úroveň, a Evropská unie by mohla pomoci nějakými ekonomickými a vojenskými sankcemi zatlačit na režim v Turecku, tak, aby situace v Rojavě byla lepší a pocit ohrožení by tam zmizel.

Následně se vydali pěšky na pochod k tureckému velvyslanectví. V čele průvodu drželi veliký zelený transparent s nápisem „Solidarity with Rojava“ a skandovali hesla jako „Svobodný Kurdistán!“, „Ať žije Rojava!“ a „Erdogan terrorist!“

 

 

Před tureckou ambasádou opět zopakovali, že Erdoganův režim vězní mnoho lidí, nejen Kurdů, ale i Evropanů, včetně dvou Čechů, kteří byli formálně obviněni z terorismu a napomáháním teroristickým organizacím, přestože Turecku často chybí důkazy.

Zaměstnanci tureckého velvyslanectví si demonstranty přišli, stejně tak jako na poslední demonstraci uvězněné aktivistky Markéty Všelichové, vyfotit.

>>Přečtete si článek o demonstraci Markéty Všelichové před tureckým velvyslanectvím krátce předtím, než byla tureckým režimem uvězněna

Poslední z řečníků, který nebyl dostatečně představen, žádal Turecko, aby okamžitě propustil všechny politické vězně a všechny občany Evropské unie, které protiprávně vězní na svém území a aby opustili od agresivních aktů vůči sousedním zemím vůči netureckému obyvatelstvu. „Chce-li Turecko směřovat do Evropy, mělo by přijmout evropské hodnoty, kterými jsou láska k demokracii, humanismus a respektování mezinárodních norem,“ zaznělo jako poslední sdělení na demonstraci.

Poté byly zapáleny svíčky a postupně se všichni rozešli na jiné akce.

V této souvislosti je třeba podotknout, že do Rojavy často vyjíždějí i čeští anarchisté, kteří se zde přidávají na stranu bojující radikální levice.

 
2018_12_19_Turecko_05