Pondělí 24. června, 2024
Evropský rozhled

Byl podán návrh na zrušení občanského sdružení Czech Defence League

Iniciativa Proti projevům nenávisti podala k soudu návrh na zákaz občanského sdružení Czech Defence League (dále jen CzDL), které má za hlavní cíl bojovat proti expanzi islámu do evropských zemí a provozovalo nedávno na Facebooku zrušené stránky Islám v České republice nechceme.

 
barták
Členové CzDL v převlečení za muslimy.
 

Iniciativa se domnívá, že občanské sdružení porušilo § 145 občanského zákoníku 89/2012 Sb. tím, že založilo právnickou osobu za účelem popření a omezení práv osob pro jejich náboženské vyznání a rozněcuje proti nim nenávist a nesnášenlivost.

Dále upozorňuje na jejich propojení s pravicově extremistickou scénou, vč. portálu White Media a dokládá to několika stránkovým důkazním materiálem.

V tomto nezvykle dlouhém článku se pokusíme krok za krokem shrnout, proč občanské sdružení CzDL je považováno za extremistické a v jakých oblastech se dostalo do rozporu se zákony. Pro rychlejší orientaci v článku přikládáme jeho obsah.

 
Obsah:

  1. Čtvrtletní zprávy MVČR o extremismu
  2. Pronásledování a zastrašování ideologických odpůrců
  3. Další nebezpečné aktivity
  4. Napojení CzDL na extremistický portál White Media
  5. Vydávání se za muslimy, falešné petice
  6. Policejní zásah v pražských modlitebnách
  7. Finanční kriminalita

 
Čtvrtletní zprávy MVČR o extremismu

Občanské sdružení CzDL se dlouhodobě profiluje jako pravicově extrémistické uskupení a jako takové bylo zmíněno v několika čtvrtletních zprávách MVČR o extremismu [1, 2, 3].

Podle první ze zpráv se dopouštěli vytváření hanobících materiálů vůči islámu obecně a zároveň se snažili vytvořit dojem ohrožení evropských, respektive národních tradic vyplývající z přítomnosti muslimské komunity. Dále se angažovali v pronásledování učitelky z Lišova, která konvertovala a z důvodu vyznání se rozhodla nosit šátek na hlavě, tzv. hidžáb.

Druhá ze zpráv zmiňuje CzDL jako spolusoupeře stejnojmenného občanského sdružení Valentina Kusáka.

Ve třetí zprávě je zmíněno, že CzDL vznikla po vzoru Anglické obranné ligy/English Defence League (EDL) a patří k progresivně se rozvíjejícím se vigilantistickým spolkům hlásícím se k Obranné lize. EDL je známá svými demonstracemi, které často končí konfrontacemi s jejími odpůrci a zatýkáním účastníků policií.

Občanské sdružení zmínky ve čtvrtletních zprávách o extremismu popírá, využívá situace, že Valentin Kusák v minulosti založil stejnojmenné občanské sdružení, ovšem to vzniklo až v roce 2012. Pro nezaměnitelnost obou spolků MVČR uvádí i jejich rok založení 2011.

Další hojně používanou argumentací je tvrzení Lukáše Lhoťana, který tvrdí, že kdyby CzDL bylo sdružení extremistické, MVČR by je okamžitě zakázalo. Ve skutečnosti lze občanské sdružení zrušit až po rozhodnutí k soudu a tomu musí být doloženy nezpochybnitelné důkazy o jejich extremistické povaze, k čemuž došlo právě teď.

Rexter: Czech Defence League v kontextu antidžihádistického hnutí
Čtvrtletní zprávy o extremismu Odboru bezpečnostní politiky MV

 
hackerský útok na al-islam.cz
Napadený web al-islam.cz, kde pod hlavičkou Islám v ČR nechceme je vyhrožováno muslimům smrtí.
 

 
Pronásledování a zastrašování ideologických odpůrců

 
Iva Špírková – učitelka mateřské školky v Lišově

Jednou z prvních obětí CzDL se stala mladá učitelka mateřské školky v Lišově Iva Špírková. Ta konvertovala k islámu a rozhodla se nosit na hlavě šátek, tzv. hidžáb. Na základě toho jí a její nejbližší okolí začali členové CzDL nebezpečně pronásledovat.

Sehnali si telefonní číslo na vedení mateřské školky, kde pracovala, a požadovali její propuštění z práce.

Čelila výhružným telefonátům, emailům, nenávistným článkům na internetu, zejména z pera bývalého muslima Lukáše Lhoťana, který je s CzDL silně propojen.

Islamofobní extremisté se vydávali za rodiče dětí, které učila, ač jejich rodiči vůbec nebyli, a do médií uváděli, že si nepřejí, abych „jejich děti“ učila. Sami rodiče se ale ve skutečnosti za učitelku postavili.

Označili jí za islámskou fundamentalistku, která má vazby na nebezpečné islámské radikály.

Rozpoutávali vyčerpávající mediální kampaň. Více podrobností naleznete na webovém portálů České televize.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/220320-konvertovala-k-islamu-a-cesi-ji-zacali-vyhrozovat/

 
czdl-iva-spirkova
czdl-iva-spirkova-dzihad
spirkova-velicka
Hanobící materiály na učitelku mateřské školky v Lišově, která se rozhodla nosit hidžáb.
 

 
Studentka Jihočeské univerzity – napsala článek o demonstraci před palestinskou ambasádou

Po dosud zcela neobjasněném výbuchu trezoru v palestinské rezidenci, při kterém zemřel velvyslanec Džamál al-Džamál, zorganizovali zástupci CzDL svou první demonstraci v Praze-Suchodole, během které vznesli požadavek za zrušení palestinské ambasády.

Studentka, která o jejich demonstraci následně napsala reportáž a zmínila, že jsou na MVČR vedeni jako uskupení pravicově extremistické, následně čelila štvavé mediální kampani za její vyloučení ze školy, shodou okolností ze stejné školy, kde působí i docent Martin Konvička, jeden z hlavních představitelů občanského sdružení.

Mezi jejich praktiky patřily ničím nepodložené útoky na její duševní zdraví. Veřejně se vydávali se za její učitele a spolužáky a popisovali její údajné duševní poruchy, s kterými se prý léčí, ani jedno nebylo založeno na pravdě, přesto zprávy přebírá deník iDnes a zakládá na tom celou svou reportáž.

O to nebezpečnější je, že tato studentka se o islám nikdy nezajímala, nikdy ho nepropagovala a nikdy se s ním do styku nedostala.

http://www.evropsky-rozhled.eu/univerzitou-pry-hybal-facebookovy-spor-o-islam-hadal-se-vyucujici-a-studentka/

 
rasisticka_pica_520
Jeden z printscreenů, který se objevil na univerzitních facebookových stránkách v souvislosti s aférou docenta Konvičky.
 

 
Další nebezpečné aktivity

Skupina nedaleko Veselí nad Lužnicí pořádá výcvikové kurzy islamoklastů. Kurz je určen pro všechny, kteří jejich vlastními slovy „chtějí aktivně ubližovat išlámkovi“. Zájemci získají praktické rady, jak „škodit multikulturám a islámcům online, jak narušovat jejich propagandu v tisku, rádiu a televizi, jak rozbíjet PCMC schůze, jak argumentovat při střetu s naivkou, multikulturou a islámcem (a ještě mu přebrat holku), jak infiltrovat nepřátelské struktury a jak oslovit politiky (místní zastupitele, poslance, senátory)“. V neposlední řadě na kurzech trénují metody ostré terénní akce.

Na dnes již zrušených facebookových stránkách zveřejňovali fotografie muslimů, které bez jejich vědomí vyfotili na ulici, k fotografiím přidávali základní identifikační údaje, jako je jméno a příjmení, místo pobytu. V komentářích pak o dané osobě diskutovali zvlášť ponižujícím způsobem.

Na stránkách se objevovala soukromá korespondence, ke které neměli svolení k publikaci. Některá korespondence byla získána hackerskými útoky nacionálních hackerů sdružených kolem portálu White Media, jindy zveřejnili korespondenci nic netušící oběti s některým ze svých zástupců.

Zveřejněna byla například soukromá korespondence Šádího Shanaáha s Českým rozhlasem, ale i korespondence mezi Martinem Rozumkem, ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům, a docentem Martinem Konvičkou.

 
Výcvikový kemp islamoklastů - hra nebo můžeme očekávat vraždy nevinných žen i v České republice?
Pozvánka na výcvikový kurz islamoklastů, který byl pořádán nedaleko Veselí nad Lužnicí.
 

 
Napojení CzDL na extremistický portál White Media

Sdružení CzDL je již delší dobu podezřelé z napojení na extremistický portál White Media, který se v minulosti proslavil schvalováním činu Anderse Behringa Breivika. Ten na ostrově Utøya postřílel 69 mladých lidí, které považoval za budoucí šiřitele multikulturalismu.

V návrhu na zrušení zapsaného spolku CzDL iniciativou Proti projevům nenávisti se uvádí, že se podařilo sehnat důkazy o jejich vzájemném propojení. Pravděpodobně jde o IP adresy, které náleží zástupcům CzDL a pod kterými vystupují i osoby napojené na portál White Media. Dalším z důkazů mají být články Lukáše Lhoťana, který činnost nacionálních hackerů obdivuje a jejich úlovky na svém blogu iDnes zveřejňuje.

Na některých webových stránkách, které nacionální hackeři napadli, se následně objevily výhrůžky smrtí muslimům, pod kterými byla podepsána iniciativa Islám v České republice nechceme. Takové napadené stránky byly například insaan.cz a al-islam.cz.

Ačkoliv iniciativa autorství popírá, byla mezi prvními, která na napadené weby upozornila. Rovněž mezi prvními upozorňuje na trofeje nacionálních hackerů na portálu White Media, kteří cílí na osoby z islámské scény, jmenujme Muneeba Alrawiho, Šádího Shanaáha či Vladimíra Sáňku.

K hackerskému útoku na Muneeba Alrawiho prý došlo navíc poté, co se dle zdrojů ER Lukáš Lhoťan vyjádřil v tom smyslu, že je v kontaktu i s White Media a bude „bomba“, až se dostanou k Alrawiho e-mailové korespondenci. Rovněž se na portálu White Media objevily fotografie muslimů ze soukromých fotogalerií, ke kterým měl Lukáš Lhoťan přístup ještě v dobách, kdy byl muslimem.

Na výše jmenovaných stránkách se nachází i rozsáhlý monitoring AMK-Watch, kde nechybí ani fotokopie identifikačních dokladů imigrantů. Nelze přehlédnout, že se na seznamy dostávají lidé, kteří jsou zároveň v názorovém konfliktu se skupinou Islám v ČR nechceme.

Uveďme příkladem publicistu Ivana Březinu, vystudovaného biologa, který v minulosti kritizoval docenta Martina Konvičku z PřF JČU, hlavního představitele CzDL, za šumavskou blokádu na Ptačím potoce a později jej kritizoval za nízkou úroveň jeho biologických znalostí.

Luděk Kvapil po facebookovém sporu o islám na Jihočeské univerzitě spustil Operaci Hodný Brouček (=Martin Konvička), dodnes k naleznutí pod hashtagem #OpHodnyBroucek. Během týdne se objevil na seznamu White Media.

Spisovatel Jaroslav A. Polak. Na blogu iDnesu kritizuje CzDL a Islám v ČR nechceme, byť sám zaujímá k islámu spíše negativní postoje. Je na seznamu White Media.

Jiří Hrebenár. Kritizuje dlouhodobě CzDL a Islám v ČR nechceme. Je na seznamu White Media.

Islám v ČR nechceme se svými ideovými odpůrci setkává ve skupině Nevadí mi české mešity. Většina lidí ze seznamu AMK-Watch pochází právě z této skupiny.

 
amkwatch
Ukázka z monitoringu AMK-Watch pravicově extremistického portálu White Media.
 

 
Vydávání se za muslimy, falešná petice

Stoupenci CzDL využívají sociální sítě Facebook k tomu, aby zakládali falešné profily muslimů. Pod těmito účty se snaží navázat kontakty se zástupci muslimské komunity a jejich zastánci v naději, že na ně seženou kompromitující materiály. Kromě toho s účty oslovují nic netušící občany České republiky a zkoumají, jaké mají k islámu postoje či se snaží v jejich očích vytvořit dojem, že muslimové jsou hloupá a agresivní skupina osob.

Jeden z nejpovedenějších infiltračních účtů nesl jméno Maroše Markoviče, se kterým se jim podařilo navázat dlouholetý přátelský virtuální vztah s muslimskou komunitou a s osobami kolem iniciativy Sharia4Czechia. Účet byl registrovaný na oficiální e-mailovou adresu CzDL islamvcrnechceme@gmail.com, která byla sice na profilu skrytá, ale vlastník účtu pozapomněl zakázat možnost vyhledávání profilu podle e-mailové adresy, což se mu nedávno stalo osudným a byl odhalen.

Dva zástupci CzDL, z nichž jeden byl prokazatelně Jiří Barták, se nedávno objevili na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Byli oblečeni v tradičních muslimských oblecích a vydávaje se za muslimy nabízeli nic netušícím studentům k podpisu petici za respekt k právu šária. Dvacet studentů jim petici podepsalo a oni se tak dostali k jejich osobním údajům jako je jméno, adresa trvalého pobytu, datum narození a podpis.

http://www.evropsky-rozhled.eu/falesna-petice-stb-se-vraci/

 
Falešná petice: StB se vrací?
 

 
Policejní zásah v pražských modlitebnách

Zásah policie v muslimských modlitebnách pro CzDL představuje důležitý mezník v postoji státních orgánů k muslimské komunitě. Údajně k němu mělo dojít na základě trestního oznámení, které podal jeden z jejich příznivců Lukáš Lhoťan, a to kvůli knize Základy tauhídu. Policie jeho vyjádření do dnešního dne nepotvrdila, ale ani nevyvrátila.

Nelze opomenout skutečnost, že během zásahu v modlitebnách byli zástupci CzDL okamžitě na místě a podrobně fotodokumentovali každého zadrženého. Objevily se spekulace, že CzDL byli předem domluveni s policií na čase zásahu, mnohem pravděpodobnější ale je, že si zástupci CzDL chodí pravidelně před modlitebny fotit tváře muslimů do svého monitoringu.

 
zatceni
Fotografie zatčených účastníků v pražské modlitebně, věc je v řešení právníků.
 

V parku na Letné rozlili prasečí močůvku, aby tak znesvětili místo, kde se měla o pár hodin později konat protestní modlitba asi 300 muslimů proti policejnímu zásahu. Park Letná je veřejným prostranstvím, kam chodí řada občanů trávit volný čas, včetně maminek s malými dětmi. Je společensky nepřípustné, aby někdo v parku rozléval moč bez svolení patřičných úřadů.

 
youtube26
 

V polovině května vyjádřil Výbor pro práva cizinců znepokojení nad zásahem policie v muslimských modlitebnách a požádal policii o poskytnutí informací vysvětlujících důvody, formu a načasování tohoto zásahu. Dále požádal vládu, aby se obrátila k muslimské komunitě s vysvětlením a ujištěním o respektu k jejich náboženskému cítění a hodnotám a aby se distancovala od xenofobních a populistických projevů v české společnosti. 

Důsledkem toho se představitelé Výboru stali terčem spamovací akce občanského sdružení CzDL. Soukromá korespondence Martina Rozumka, ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům, s docentem Martinem Konvičkou byla následně bez jeho souhlasu zveřejněna na facebookových stránkách Islám v ČR Nechceme. Martin Rozumek, který v korespondenci prohlásil, že úctu k islámským hodnotám rozhodně nechová, se přesto od spojování s CzDL distancoval.

 
Finanční kriminalita

Jak upozorňuje Jan Cemper na svém blogu, na dnes již zrušených facebookových stránkách propagovali komerční prodej triček z dílny známého fotografa Jiřího Slámy.  Ten vyrobil trička s nápisem „„Já jsem tady doma… Přišel jsi do mé země… Jsi zde menšinou, proto respektuj mou kulturu i víru, mé zvyky a zákony…!“ Aktivisté Islám v České republice si proto dohodli rabat 40 Kč za prodej trika a začali tyto trika nabízet k prodeji. Tím zároveň porušili podmínky užívání služeb Facebooku a právě to mohl být důvod, proč stránky byly minulý pátek zrušeny.

Nedávno jeden z jejich příznivců vytvořil na Facebooku stránku s názvem Pivovar Mladá Boleslav, pod kterou nabízel k prodeji pivo. Jeho zakladatel Václav David na Facebooku doslova uvedl: „Náš fiktivní pivovar plánuje akci Pivem proti islámu. Narozdíl od pivovaru, který je desetiletí zavřený, to pivo bude zcela reálné. Zatím fungujeme jako eshop s pivem.“

 
pivovar
 

Pořádají finanční sbírky, které nemají registrované na KÚ. Sbírku smí pořádat jen právnická osoba. Účel sbírky má být veřejně prospěšný, jinak to není sbírka dle zákona. Blíže viz zákon č. 117/2001 Sb. Financování občanského sdružení je zcela neprůhledné, neví se ani, kam peníze z darů dále tečou, předpokládá se, že je z nich dotováno nakladatelství Lukáše Lhoťana, ve kterém se tisknou propagandistické knihy islamofobů.

V neposlední řadě provozují azyl pro exmuslimky bez patřičných povolení úřadů. Azyl by přitom měli vést zkušení odborníci, nikoliv amatéři z ulice.

 
K závěru článku nezbývá než podotknout, že se jedná jen o část všech aktivit, kterých se od roku 2011 dopouštěli. Zcela vynechány byly nátlaky na supermarkety, které prodávaly halal maso, angažování se ve věci odchodu dvou muslimských studentek ze střední zdravotnické školy, kyberšikana ideových odpůrců a mnoho jiných aktivit.

 
Uplatňování kolektivní viny a navádění k náboženským vraždám.

 
[nggallery id=26]