Středa 29. listopadu, 2023
Evropský rozhled

Bulharská inspirace: Veškerý software vytvořený v rámci veřejných zakázek bude open source

Klávesnice v trávě

V Bulharsku začal platit zákon, podle kterého musí být veškerý nový software vytvářený na zakázku veřejného sektoru volně dostupný, včetně zdrojových kódů. Neznamená to sice žádný rychlý přechod bulharských úřadů a institucí na operační systém Linux, protože současných dodavatelů a jejich zakázek se nová právní norma nedotkne. Jde ale o jasný signál bulharské vlády, že v oblasti IT hodlá do budoucna zavádět open source software.

Pirátská strana tento krok vítá, především nás těší, že i země bývalého východního bloku mohou být příkladem pro ekonomicky silnější členy EU ze západu. 

„Open source je jediná cesta, jak zabránit závislosti na jednom dodavateli. Nejhorší případ v tomto ohledu nastává, pokud má specializovaný výrobce softwaru malou síť partnerů, se kterými „soutěží“ o veřejné zakázky. V praxi se tak velmi často nejedná o soutěž, ale o frašku. Předmětem výběrového řízení je v takových případech cena licence, která tvoří hlavní část zakázky. V případě open source je však licence zdarma a soutěží se tedy o skutečnou hodnotu dodávky zahrnující vývoj softwaru, nikoliv o vzdušné zámky,“ říká Ondřej Profant, pražský zastupitel za Pirátskou stranu a garant pirátského programového bodu svoboda informací.

Nový bulharský zákon o e-governmentu stanoví, že:

Pokud je předmětem veřejné zakázky vývoj počítačového programu, 
a) musí dodaný software splňovat kritéria pro open source programy.
b) všechna autorská a další práva vztahující se k daným programům, jejich zdrojovým kódům, designu i databázím mají plně umožnit další šíření, úpravy a distribuci těchto produktů bez omezení.
c) všechny programy budou povinně zveřejňovány v otevřeném strojově čitelném formátu v jediném registru, který bude spravovat státní úřad.

Zákon navíc přesně definuje open source: software s otevřeným kódem je počítačový program, jehož zdrojový programový kód je veřejně dostupný pro bezplatné využití. Uživatelé mají právo na prohlížení a na jeho úpravy za dodržení podmínek, které si stanoví nositel autorských práv k danému programu.

„Nejčastější kritika open source je neprávem namířena na ochranu bezpečnosti. Otevřené řešení přitom naopak umožňuje bezpečnostní rizika identifikovat v průběhu vývoje a včas je napravit. Majitel, v tomto případě stát, má při používání otevřeného systému kontrolu nad tím, co systém v každý moment dělá a co se s jeho daty děje. V komerčním světě se open source běžně používá i pro velké projekty. Důvody jsou právě ušetřené náklady a nezávislost na konkrétním dodavateli,“ vyvrací předseda Pirátů Ivan Bartoš mýtus o rizicích spojených s otevřeným softwarem.

Ustanovení o povinném zavádění open source programů nakoupených z veřejných peněz prosadila do bulharského zákona koalice devíti menších stran. Rozhodující zásluhu na tom má poradce bulharské vlády a bývalý aktivista Božidar Božanov a strana Reformatorski blok, která aktivně prosazovala zavedení e-governmentu.

Pirátská strana dlouhodobě podporuje efektivní využívání informačních technologií nejen ve veřejné správě. Tyto požadavky shrnuje ve svém programovém bodu e-governement, jehož součástí je užívání svobodného softwaru. Bulharsko nyní učinilo v této oblasti zdánlivě malý, přesto však velmi významný krok. Zavádění e-governmentu, nasazování svobodného software a šíření počítačové gramotnosti, to vše jsou opatření posunující stát směrem k přístupné a přehledné státní správě, která občany nezatěžuje nadbytečnou byrokracií.

 
Související odkazy:

https://thepolicy.us/bulgaria-got-a-law-requiring-open-source-98bf626cf70a#.8j0jip1mv

https://www.pirati.cz/program/e-government

https://www.pirati.cz/program/svoboda_informaci

http://www.piratskelisty.cz/clanek-318-pribeh-vzniku-korupcnich-vazeb-proxio-na-magistratu