Pátek 12. července, 2024
Evropský rozhled

Brity z EU vyhnal nedostatek demokracie v jejích strukturách

Brexit
 
Britové v referendu odhlasovali své vystoupení z Evropské unie. Piráti v celé Evropě dlouhodobě poukazují na demokratický deficit ve fungování EU v podobě nikým nevolené Evropské komise. Tento nadnárodní orgán, kolegium komisařů s největším administrativním a expertním aparátem, spíše než zájmy voličů podporuje korporace na obou stranách Atlantiku. Výsledek referenda, které se vyznačuje vysokou volební účastí, tento stále silnější hendikep EU zcela jasně potvrzuje.

 
„Osobně mě mrzí výklad výsledků ve smyslu „Británie jasně ukázala.“ Rozdíl několika procent znamená, že téměř polovina obyvatel Spojeného království s tímto krokem nesouhlasila. Podle Pirátů, a doufám, že nejen podle nich, je důležité, jak bude názor těchto lidí v dalších fázích zohledněn. Zajímavá situace bude následně ohledně Skotska, které ve všech okrscích hlasovalo pro setrvání v EU, nebo v otázkách sjednocení Irska,“ říká Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany. „Tlaky skupin pro i proti byly do poslední chvíle obrovské. Rozhodnutí Britů nezpochybňujeme a věříme, že své kroky zvážili.“

Evropská myšlenka je pro Piráty stále živá a odchod jednoho státu jistě neznamená kompletní selhání Evropské unie jako celku. Platforma, na které státy mohou spolupracovat a která funguje jako protiváha největším světovým velmocem, bude i v budoucnu životně důležitá pro celý kontinent.

Výsledek hlasování Britů poukázal na nedostatek demokracie a transparentnosti ve fungování struktur EU. Piráti jsou signatářem iniciativy Diem25 vyzývající ke změnám pod heslem „Demokratizujme Evropu. EU bude buď demokratizována, anebo se rozpadne.“ Vlády členských států, Českou republiku nevyjímaje, by se měly do budoucna zaměřit na skutečné potřeby svých občanů, větší informovanost, otevřenost a svobodu, spíše než na čerpání dotací a další ekonomické aspekty. Proto s potěšením sledujeme dnešní vyjádření evropských politiků, hovořících o nutnosti větší demokracie.

Jaké změny by Evropské unii prospěly, nemá-li se případ Británie opakovat?Co největší zjednodušení, snížení byrokracie a větší akceschopnost. Podpora dobrovolné, oboustranně prospěšné spolupráce. Méně příkazů a povinných plnění.

Piráti jsou přesvědčeni, že hledání způsobu, jak společně utvářet sdílený prostor, je jediným dlouhodobě udržitelným modelem soužití. V Evropě zkrátka žijeme společně a jsme mezi sebou provázaní. Britové zdánlivě o něco méně, ale i oni jsou na ní závislí. Stejně jako „žádný člověk není ostrov sám pro sebe“, ani národní státy neexistují jako přírodní danost. Zda se Britové ve svém referendu rozhodli správně, ukáže čas.