Pondělí 27. května, 2024
Evropský rozhled

BIS ve výroční zprávě popisuje taktiku nelineární války vedené Ruskou federací proti České republice (výpisky)

 
znak_big_s
 
Bezpečnostní informační služba zveřejnila výroční zprávu za rok 2015, ve které se věnuje neutajovaných skutečnostem, které získala během plnění úkolů zadaných v mezích její působnosti vládou České republiky nebo prezidenta České republiky s vědomím vlády. Ve zprávě otevřeně píše, že Ruská federace proti České republice vede nelineární válku a podrobně popisuje nástroje, které používá.

BIS pravidelně monitoruje činnost zpravodajských sil cizí moci na našem území. Ačkoliv zpravodajští důstojníci spojeneckých států se BIS představují a deklarují svojí příslušnost ke zpravodajské službě, ruští a někteří další zpravodajci tak nečinní. Značná část ruských důstojníků působila pod diplomatickým krytím ruské diplomatické mise, která je početně velmi disproporční v porovnání s jinými státy.

S ukrajinskou a syrskou krizí kladlo Rusko důraz na vlivové a informační operace v kontextu nelineární (hybridní, nejednoznačné, asymetrické či nekonvenční) války.

Mezi nástroje působení v českém informačním prostředí patřilo zejména oslabení informačního potenciálu země. Pod tu spadá infiltrace českých médií, či Ruskem řízená distribuce propagandy a dezinformací. Dále bývají dezinformace z českých zdrojů používány jako nástroje pro posilování informační rezistence ruské společnosti. Informačním a dezinformačním zahlcením publika, relativizací pravdy a objektivity, prosazením motta „všichni lžou“ se snaží ovlivnit vnímavost a myšlení českého publika a oslabit jeho vůli k odporu či konfrontaci.

V rámci nelineární války jsou u nás zakládány loutkové organizace, zvyšuje se podpora populistických a extremistických entit. To má za následek vyvolávání či přiživování vnitro-společenských a vnitropolitických tenzí v ČR.

Informačním prostředím se dále šíří desinformace a poplašné informace očerňující NATO a USA, jiné vyvolávají virtuální hrozbu války s Ruskem (jak ale uvádí zpráva Vojenského zpravodajství, Ruská federace se do války nechystá, pokud nebudou přímo ohroženy její životní funkce). Tímto způsobem se snaží narušit naší soudržnost a akceschopnost s NATO a EU.

V neposlední řadě se snaží poškodit pověst Ukrajiny a mezinárodně jí izolovat. K tomu využívá zapojení českých občanů a organizací do Ruskem skrytě řízených vlivových operací. Česká republika se dle zprávy Vojenského zpravodajství nechystá nějak významně zapojit do silového řešení konfliktu na Ukrajině a předurčuje jí do zemí s tzv. zamrzlým konfliktem.

„Nelineární válka integruje využití síly (kinetické nástroje) s nevojenskými (ne-kinetickými) nástroji války (kyber-operace, ekonomika, politika); to vše se spojuje s mocným programem informační války a je podpořeno ideologií. Jedná se o formu války, která působí pod reakčním prahem protivníka a vytváří na jeho straně nejistotu v odpovědi na otázku, zda je případná vojenská reakce adekvátní či legitimní. Propaganda je jen forma komunikace, úmyslná snaha formovat vnímání, manipulovat poznávání a řídit chování za účelem dosažení odezvy odpovídající požadovanému záměru propagandisty. Propagandu (dezinformace, klamy atp.) je nutno hodnotit z pohledu záměru propagandisty – cizí moci – a v širším kontextu informační a nelineární války. Propaganda sama o sobě je neutrální pojem, pouhý nástroj, který může stejně pomáhat jako škodit,“ píše se v poznámkách na stránkách BIS.

 
Odkazy:

VÝROČNÍ ZPRÁVA BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2015