Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Analýza odborné publikační činnosti docenta Martina Konvičky

 
scopus
 
Aktivismus docenta Martina Konvičky vzbuzuje nejednu otázku, kde bere čas na svou odbornou publikační činnost, díky které je považován za jednoho z nejlepších českých vědců v oblasti entomologie. Docent Konvička na české poměry dosahuje poměrně vysokého h-indexu, který měří produktivitu a dopad publikované práce vědce. V následující studii jsme se zaměřili na to, jak tohoto vysokého h-indexu dosáhl. Veškerá data použitá k analýze pocházejí z databáze citací a abstraktů Scopus.

 
Nejcitovanější publikace
 

H-index docenta Konvičky dosahuje hodnoty 26, což zahrnuje 96 publikací a 2056 citací. Pokud vyloučíme autocitace, to je citace, kdy docent Konvička cituje svoje vlastní publikace, pak h-index klesne na hodnotu 24 a počet citací na 1730. Pokud vyloučíme citace všech jeho spoluautorů, h-index se sníží na hodnotu 23 a počet citací na 1561.

Po vyloučení autocitací a citací spoluautorů patří mezi jeho nejcitovanější publikaci „Uphill shifts in distribution of butterflies in the Czech Republic: effects of changing climate detected on a regional scale“ z roku 2003, která dosahuje 88 citací.

Nejcitovanější publikace shrnuje následující tabulka (pořadí autorů obvykle naznačuje, jakou měrou se na publikaci podíleli, první místo obvykle zaujímá osoba, která na publikaci odborně pracovala a sepisovala většinu textů, poslední místo může zaujímat autor, který například dodal obrázek, ale přímo se vědecky na publikaci nepodílel):

 

Pořadí Publikace Počet citací
1 Konvicka, M., Maradova, M., Benes, J., Fric, Z. and Kepka, P. (2003), Uphill shifts in distribution of butterflies in the Czech Republic: effects of changing climate detected on a regional scale. Global Ecology and Biogeography, 12: 403–410. 88
2 Tropek, R., Kadlec, T., Karesova, P., Spitzer, L., Kocarek, P., Malenovsky, I., Banar, P., Tuf, I. H., Hejda, M. and Konvicka, M. (2010), Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. Journal of Applied Ecology, 47: 139–147. 86
3 Vodka S., Konvicka M. & Cizek L. (2009), Habitat preferences of oak-feeding saproxylic beetles in a temperate woodland: implications for forest history and management. Journal of Insect Conservation 13: 553. 66
4 FOLTAN, P., SHEPPARD, S., KONVICKA, M. and SYMONDSON, W. O. C. (2005), The significance of facultative scavenging in generalist predator nutrition: detecting decayed prey in the guts of predators using PCR. Molecular Ecology, 14: 4147–4158. 60
5 Beneš, J., Kepka, P. and Konvička, M. (2003), Limestone Quarries as Refuges for European Xerophilous Butterflies. Conservation Biology, 17: 1058–1069. 60
6 Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf I.H., Tufová J. (2008) Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities. Biological Conservation 141: 827-837. 57
7 Storch, D., Konvicka, M., Benes, J., Martinková, J. and Gaston, K. J. (2003), Distribution patterns in butterflies and birds of the Czech Republic: separating effects of habitat and geographical position. Journal of Biogeography, 30: 1195–1205. 56
8 Tryjanowski P., Hartel T., Baldi A., Szymanski P., Tobolka M., Herzon I., Golawski A., Konvička M., Hromada M., Jerzak L., Kujawa K., Lenda M., Orlowski G., Panek M., Skorka P., Sparks T.H., Tworek S., Wuczynski A., Zmihorski M. (2011) Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe. Acta Ornithologica 46: 1-12. 52
9 Konvička M., Beneš J., Čížek O., Kopecek F., Konvička O., Vitaz L. (2008) How too much care kills species: Grassland reserves, agri-environmental schemes and extinction of Colias myrmidone butterfly from its former stronghold J. Insect Conserv. 12: 519-525. 51
10 Novák J., Konvička M. (2006) Proximity of valuable habitats affects succession patterns in abandoned quarries. Ecol. Eng. 26: 113-122. 51

 
Z uvedené tabulky je patrné, že nejcitovanější publikace pochází z let 2003 – 2011, tedy z doby, kdy se docent Konvička aktivismu ještě nevěnoval. Navíc až na dva případy sehrál v publikacích vedlejší roli.

 
Kdo Konvičku cituje
 

Sestavili jsme žebříček vědců, kteří nejčastěji citují publikace, jejichž autorem či spoluautorem je docent Konvička. Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, nejčastěji se cituje on sám. Po něm následují kolegové z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Někteří tito akademici nejsou navíc na aktivistické scéně neznámí, neboť se s docentem Konvičkou podílejí na šíření xenofobních nálad ve společnosti.

 

Pořadí Jméno Ústav H-index / Počet citací
1 Konvicka M. Institute of Entomology, Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Ceske Budejovice, Czech Republic 26 / 79
2 Schmitt T. Martin-Universitat Halle-Wittenberg, Department of Zoology, Halle, Germany 36 / 30
3 Benes J. Institute of Entomology, Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Ceske Budejovice, Czech Republic 17 / 27
4 Tropek R. Institute of Entomology, Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Ceske Budejovice, Czech Republic 12 / 26
5 Fric Z. Institute of Entomology, Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Ceske Budejovice, Czech Republic 17 / 25
6 Tryjanowski P. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Institute of Zoology, Poznan, Poland 30 / 22
7 Kadlec T. Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Environmental Sciences, Prague 10 / 19
8 Horak J. Czech University of Life Sciences Prague, Department of Forest Protection and Entomology, Prague 9 / 18
9 Symondson W.O.C. Cardiff University, Cardiff, United Kingdom 34 / 16
10 Fartmann T. Universitat Osnabruck, Department of Biodiversity and Landscape Ecology, Osnabruck, Germany 15 / 15
11 Reif J. Charles University in Prague, Faculty of Science, Prague, Czech Republic 16 / 15
12 Varga Z. Debreceni Egyetem, Department of Evolutionary Zoology and Human Biology, Debrecen, Hungary 17 / 15

 
 
 
Nebo to samé graficky znázorněno:
 

Kdo cituje Konvičku

 
Kde Konvička publikuje?
 

Docent Konvička publikuje v časopisech, jejichž CiteScore se blíží nule. Pro výpočet váhy periodika se používá následující vzorec:

 
citescore
 

Pro srovnání časopis Nature má CiteScore 14.38, Annual Review of Entomology má score 12.98. Časopisy věnující se entomologii mají score obvykle nižší, ale lze vyhledat mnoho časopisů, které mají score vyšší než 1.

 

Název periodika Počet publikací CiteScore 2016
Journal Of Insect Conservation 12 1.41
European Journal Of Entomology 7 0.95
Biological Conservation 5 3.60
Nota Lepidopterologica 5 0.21
Biologia 3 0.67
Biologia Section Zoology 3 periodikum zaniklo
Ecological Entomology 3 1.76
Entomologica Fennica 3 0.31
Plos One 3 2.59

 
 
 
A opět to samé graficky:
 

Documents of source

 
Počet publikací od roku 2012 klesá
 

V posledních dvou letech publikační činnost docenta Konvičky dosahuje 4 publikací za rok. Na vrcholu byla v roce 2012, kdy publikoval 10 publikací. Od té doby je patrný prudký pokles.

 
Počet publikací v jednotlivých letech

 
Závěr
 

Docent Konvička dosahuje vysokého h-indexu, protože byl v minulosti, než se začal věnovat aktivismu, velmi aktivním vědcem. Dodnes těží také z toho, že tyto starší publikace jsou stále hojně citovány, zejména v okruhu nejbližších spolupracovníků. S nástupem aktivismu u něj publikační činnost rapidně poklesla, což odráží skutečnost, že mu na vědu už nezbývá tolik času.

 
Pozn. Zkoumali jsme také, jestli vysoký h-index nemá díky citacím z konkrétních států, například z Ruska nebo Číny, ale toto se nepotvrdilo.

 
Přílohy:
Seznamy publikací docenta Konvičky a seznamy publikací, které se na jeho práci odkazují – komprimováno v balíčku *.tar.gz