Sobota 20. dubna, 2024
Evropský rozhled

Handrkování Kalouska a Babiše je dokladem dalšího selhávání systému

Plzeň, 29. 5. 2015 – Hnutí za Přímou Demokracii vydalo prohlášení k úternímu hlasování o nedůvěře vládě.

TOP09 a ODS potřebují bodovat u voličů a tak jsme před televizními kamerami zaznamenali jejich pokus zdiskreditovat vládnoucí koalici, respektive oligarchu Babiše. Všem bylo předem jasné, že vláda nepadne. Záminkou pro vyvolání jednání sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě jim byla kauza biopaliva.Tato kauza však nemá vítězů, má jen poražené. Zákon o podpoře biopaliv zavedla Nečasova vláda i s Kalouskem a Sobotkova ji prodloužila. Oč tedy jde? Zaběhnutý systém se točí dál, jen u volantu moci došlo ke střídání řidiče. Poraženými se stávají opět občané.

Od sametové revoluce jsme byli svědky desítek případů tunelování, prosazování zájmů skupin a oligarchů, kteří stáli a stojí za politickými stranami napříč politickým spektrem. Vše však probíhalo skrytě. Nyní se dostáváme do stavu, kdy do politiky vstupují lidé typu Babiše otevřeně. Na nich je potom střet zájmů vidět jasněji. Není však velký rozdíl mezi zájmy skrytými a viditelnými.

Samotní občané mohou potom v období mezi volbami jen naštvaně přihlížet politickým fraškám na parlamentní scéně. Neexistuje nástroj, kterým by tyto scény mohli lidé přímo ovlivnit. Již dlouho a marně čekáme na zavedení obecného referenda. Je třeba jít ale dál v požadavcích na prosazení prvků přímé demokracie.

Bez změny politického sytému ve prospěch samotných občanů se nepohneme dál. Co největší participace občanů na rozhodování o věcech společného žití, jak politických tak ekonomických je předpokladem pro další posun vývoje skutečné demokracie.

Každý občan, ať už volí Kalouska, Babiše, Sobotku nebo kohokoliv jiného, musí na nich požadovat zavedení nástrojů přímé demokracie. Není to tedy formou podpory populistických hnutí typu Věci Veřejné nebo Úsvit. Je třeba najít konsenzus a podporu mezi většinou občanů ze všech možných stran. Jedině referenda, občanské iniciativy, odvolání politiků, participační rozpočty aj. mohou vrátit lidi do demokratického procesu jako sebevědomé občany, kteří mají moc rozhodovat o sobě a fungování společnosti přímo. Jejich hlas musí být protiváhou rozhodování v Parlamentu a musí mít poslední slovo, když to uznají za vhodné.

Lidi typu Janoušek, Kellner, Babiš, Bakala produkuje nesmlouvavý a sobecký systém moci peněz a zisku, který ovládá dnešní svět a demokracii potřebuje čím dál tím míň. Lidé jsou potom jen položkou v účetní knize. Je věcí občanů toto změnit.

Hnutí za přímou demokracii vidí naději a budoucnost v systému, který bude fungovat na principech polopřímé a ekonomické demokracie.

Nevěřme, že došlo ke konci dějin, jak je nám předkládáno. Hledejme a pracujme na alternativních řešeních ve všech oblastech našeho života.

Za Hnutí za Přímou Demokracii

Ladislav Štítkovec, mluvčí