Pátek 8. prosince, 2023
Evropský rozhled

Vyjádření Stínové vědecké rady NPŠ k propuštění odborníků na Správě NPŠ

Vedení Národního parku Šumava (NPŠ) se rozhodlo propustit velké množství zkušených zaměstnanců. Jsou mezi nimi 3 úspěšní pracovníci oddělení vědy pracující na důležitých projektech i architektka, která bránila legalizaci černých staveb. Propuštěna bude také 1/3 pracovníků ze státní správy NPŠ, která byla v roce 2010 oceněna MŽP jako nejlépe fungující státní správa. Stínová vědecká rada NPŠ vyjádřila důrazný nesouhlas s těmito kroky a varuje před další ztrátou odbornosti a kompetentnosti Správy NPŠ i před vážným ohrožením kontinuity dlouhodobých výzkumů. „Cílem tohoto propouštění je evidentně zejména odstranění nepohodlných lidí a názorů,“ komentuje situaci Jakub Hruška, předseda Stínové vědecké rady NPŠ.

 

Stínová vědecká rada NPŠ je znepokojena propouštěním zaměstnanců Správy NP Šumava, a vyslovuje obavy o její funkčnost. Propouštění bylo zjevně provedeno na základě doporučení dočasně přijatého personálního auditora, zcela bez zkušeností s fungováním Správy NP.

Mezi pracovníky propuštěnými pro nadbytečnost bylo mnoho kompetentních úředníků a odborníků. Byla propuštěna 1/3 pracovníků ze státní správy NPŠ, která byla v roce 2010 oceněna MŽP jako nejlépe fungující státní správa. Pro nadbytečnost dostali výpověď i 3 pracovníci oddělení vědy a výzkumu, podílející se na dlouhodobém monitoringu hydrologických a klimatických poměrů, ochraně a revitalizaci rašelinišť, ochraně bezlesí a monitoringu velkých savců Šumavy.

Propouštěním těchto pracovníků je ohrožena kontinuita dlouhodobého výzkumu a nezbytného biomonitoringu. Vzhledem k tomu, že pracovníci oddělení vědy a výzkumu si na svou práci částečně vydělávají vlastními výzkumnými projekty, je nepravděpodobné, že by park ušetřil finance zrušením vlastního výzkumu a jeho zadáním externí firmě. Mezi propuštěnými je i architektka, která bránila legalizaci černých staveb.

Kroky ředitele Stráského budí dojem, že za úsporou mzdových prostředků se skrývá odstranění neloajálních úředníků a cílená likvidace odborníků, jimž není lhostejné soustavné překrucování pravidel ochrany přírody v parku samotném.

 

O Stínové vědecké radě Národního parku Šumava

 

Stínová vědecká rada Národního parku Šumava (SVR) má aktuálně 22 členů a vznikla v březnu 2011 jako reakce na rozhodnutí ředitele NPŠ PhDr. Jana Stráského potlačit názory vědecké části dosavadní Rady NPŠ. Rada je složena z předních českých vědců a odborníků z různých oblastí. Její základ tvoří přírodovědci a lesníci, kteří působili v Radě NPŠ a na protest proti účelovým změnám, které provedl Jan Stráský, z ní abdikovali. Členy jsou ale i další vědci, kteří se problematikou Šumavy dlouhodobě zabývají.
SVR si jako cíl dala nezávislé průběžné hodnocení činnosti Správy NPŠ a přinášení objektivních informací o fungování ekosystémů národního parku. Členové SVR jsou také připraveni pomáhat vědeckými argumenty ochraně přírody, státní správě či vysvětlovat problematiku médiím. Jsou připraveni diskutovat o ochraně šumavské přírody s politiky, podnikateli i milovníky přírody, tedy se všemi, kterým není osud Šumavy lhostejný.

 

 

Aktuální seznam členů Stínové vědecké rady NP Šumava

 

 • Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Aleš Bezděk, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav, České Budějovice
 • Prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • RNDr. Petr Doležal, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav, České Budějovice a Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Prof. Ing. Josef Fanta, CSc., emeritní profesor lesnictví, Univerzita ve Wageningen, Holandsko
 • Doc. Dr. Jan Farkač, CSc., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • RNDr. Roman Fuchs, Ph.D., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc., Česká geologická služba, Praha
 • Prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice a Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Prof. RNDr. František Krahulec, CSc., Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice
 • RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Prof. Ing. Zdeněk Landa, CSc., Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Ing. Karel Matějka, CSc., IDS Praha
 • RNDr. František Pojer, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Třeboň
 • PhDr. Ivan Rynda, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
 • Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • Doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Pavel Šamonil, PhD., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., pracoviště Brno
 • Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice
 • Doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., pracoviště Brno