Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Vědci vyvracejí mýty o kůrovcové kalamitě na Šumavě

 
Graf ročního odtoku na Modravě
 

Platforma Vědci pro Šumavu, kterou tvoří vědci dlouhodobě se zabývající výzkumem šumavské přírody, zaslala hejtmance Jihočeského kraje otevřený dopis, jehož přílohou je i dokument vyvracející nepravdy a mýty, které se kvůli kůrovcové kalamitě objevují v médiích a na sociálních sítích. Vědci mimo jiné vysvětlují příčiny, proč takové nepravdivé zprávy ve veřejném prostoru vznikají, především varují před nejrůznějšími nelogickými úvahami a podlehnutím emocí a příčiny vidí i ve snaze obhájit svůj vlastní úhel pohledu či způsob managementu NP Šumava.

V dokumentu Dvanáct mýtů o Šumavě poutavým způsobem vědci vysvětlují, zda Šumava opravdu vysychá a mění se v horkou poušť, nebo zda Šumavu tvoří pouze hospodářské lesy. Je kůrovcová kalamita důsledkem špatné politiky Zelených a Bursíka? Co se stane, pokud se stromy zasažené kůrovcem nevykácí?

„Už jsme se nemohli dívat na dezinterpretace, kterých se mnozí politici, ale bohužel i odborníci dopouštějí, aby obhájili svůj úhel pohledu na existenci a způsob managementu NP Šumava. Naše analýza vychází z dlouhodobého vědeckého výzkumu a je podložena výzkumy, které často trvají déle než 25 let,“ uvádí předseda platformy Vědci pro Šumavu prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

„Mnohé mýty o Šumavě vycházejí z manipulace a dezinterpretace jinak dobře uvedených skutečností. Pro nalezení pravdy je ale důležité přesné logické myšlení (například jasná definice sledovaného období a důvodu uhynutí stromů), o oproštění se od emocí (náhlý velký úhyn množství stromů). Každý, kdo si chce udělat pravdivý obrázek o skutečnosti, si musí na nejrůznější nelogické a emotivní triky dát pozor. A zejména tyto triky jsme se pokusili rozkrýt,“ říká hlavní editor „mýtů,“ prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.

Přílohy:

Otevřený dopis hejtmance Jihočeského kraje

Dvanáct mýtů o Šumavě