Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

V Senátu chtěli obnovit jednání o velezradě prezidenta Zemana

Senát
 
Na 17. schůzi Senátu se senátor Jan Horník pokusil obnovit projednávání senátního tisku č. 52, který se týkal petice vyzývající Senát Parlamentu České republiky k projednávání podezření na akt velezrady prezidenta Zemana. Uvedl, že projednávání tohoto tisku bylo na plénu Senátu 10. 12. prapodivně ukončeno, a to odchodem senátorů z jednání, což se prý za celé dějiny existence Senátu nikdy nestalo.

 
„Představte si, že jsme hlasovali třeba návrh ministra Stropnického a vzpomeňte si, že jsme tam potřebovali, mám dojem, 37 hlasů; a dávali jsme tyto hlasy tady po baráku skutečně dohromady, tak abychom mohli vůbec tento bod tehdy důležitý odhlasovat. Bylo to ten samý den,“ uvedl na plénu Jan Horník. Odchod senátorů označil za uličnictví.

Předseda Senátu Milan Štěch rozhodl, že během pětiminutové přestávky prohlédnou záznam z minulé schůze a pokud řídící schůze prohlásil, že tento bod byl ukončen, bude návrh považován za nehlasovatelný. Pokud ale jen řídící konstatoval, že se nemůže hlasovat, dal by návrh, aby plénum rozhodlo, zda tento bod znovu zařadit.

Milan Štěch zároveň uvedl znepokojení nad skutečností, že se o celé věci dozvěděl až nyní, když jednání Organizačního výboru bylo včera – nemohl se na tuto nastalou situaci nijak předem připravit.

Podle místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha je naprosto demokratické, pokud se senátoři rozhodnou opustit jednání a o návrzích nehlasovat, protože každý z nás má právo vyjádřit svůj názor buď hlasováním, nebo tím, že prostě nehlasuje. Postavil se rázně proti dalšímu pokusu o obnovení bodu a označil ho za nehlasovatelný.

Jan Horník vysvětlil, že obnovení projednávání petice bylo projednáváno na jednání klubu spolu s klubem KDU-ČSL, které se konalo až po schůzi Organizačního výboru.

Senátor Václav Homolka připomněl, že ústavní právníci označili žalobu za nedůvodnou, a proto je zbytečné, aby se tisk projednával.

Po pětiminutové přestávce Jan Horník vzal svůj návrh zpět a návrh na zařazení bodu tohoto doprovodného usnesení předloží na příštím jednání Organizačního výboru.

Předseda Senátu Milan Štěch následně přečetl závěr řídícího schůze místopředsedy Senátu Ivo Bárka z předchozího pléna k petici: „Takže není dost hlasů, protože potřebujeme 27 hlasů, takže tím pádem končím projednávání tohoto bodu.“

„Pokud by se tímto tématem chtěl někdo zabývat, musí podle mého názoru předložit materiál, ale už to nebude petice. Petice byla projednaná, petentům bylo odpovězeno a splnili jsme všechny požadavky, které stanovuje jednací řád,“ uzavřel Milan Štěch.

 
Odkazy

Stenoprotokol ze 17. schůze Senátu

Proč prezident Miloš Zeman není velezrádcem a za jakých okolností by jím byl