Pátek 12. července, 2024
Evropský rozhled

Stránky o islámské víře a způsobu života napadli hackeři

Stránky o islámské víře a způsobu života al-islam.cz napadli neznámí hackeři, kteří pozměnili jejich obsah a pod hlavičkou islamofobní skupiny Islám v ČR nechceme oznámili, že v České republice budou tolerovat pouze mrtvoly muslimů.

 
hackerský útok na al-islam.cz
 

„Islám terorizuje všechny ne-muslimy po celém světě, od západní Evropy až po východní Asii, od Skandinávie, až po subsaharskou Afriku. A tam, kde ve státě žijí pouze muslimové, tam se masakrují mezi sebou,“ píší na webové stránce. „Muslimové jsou primitivní dobytek a nepatří do slušné společnosti. Táhněte zpátky do pouště! V ČR vás tolerovat nebudeme.“

Stránky al-islam.cz vznikly v reakci na nedostatek informací o islámu v České republice. Jejich hlavním úkolem je objasnit nemuslimské společnosti islámskou víru a způsob života, a být zdrojem informací pro muslimy.

„Každý muslim i muslimka by měl mít zájem na tom, aby se vyvážila záplava nepřesných a nepravdivých informací o islámu, které jsou šířeny v našem mediálním prostoru. Úkolem těch, kteří znají Pravdu, je ukázat ji těm druhým. Sám Alláh nás k tomu vyzývá: „Vyzývej k cestě Pána svého moudrostí i kázáním krásným.“ (Korán, 16:125)  Ať Alláh přijme naši snahu a požehná naší společné práci,“ psalo se na stránkách ještě předtím, než je hackeři pozměnili.

Kdo za útokem stojí, nelze s určitostí říci. Facebooková skupina Islám v ČR nechceme, spjatá s občanským sdružením Czech Defence League, sice na hackerský útok okamžitě zareagovala, autorství nicméně popřela. Rovněž se distancovala od výzvy k násilí.

Docela nedávno hackeři zaútočili na webové stránky Šádího Shanaáha insaan.cz, které v současné chvíli rovněž nejsou v provozu. Tehdy se pod hackerský útok podepsali nacionální hackeři, White Media a Landsturm. Občanské sdružení Czech Defence League vzápětí sdílelo printscreeny z útoku na svých facebookových stránkách.

Podobných zločinů v kybernetickém prostoru se dopouští skupina nacionálních hackerů, jejichž trofeje se po čase objevují na extremistickém portálu White Media. Skupina se zaměřuje na hackerské útoky proti podporovatelům „multikulturalismu, xenofilům a antirasistům“.

Na výše jmenovaných stránkách je i rozsáhlý monitoring AMK-Watch, kde nechybí ani kopie dokladů imigrantů. Nelze přehlédnout, že na seznamy se dostávají lidé, kteří jsou zároveň v názorovém konfliktu se skupinou Islám v ČR nechceme. Uveďme příkladem publicistu Ivana Březinu, vystudovaného biologa, který v minulosti kritizoval docenta Martina Konvičku z PřF JČU, hlavního představitele Czech Defence League, za šumavskou blokádu na Ptačím potoce a později jej kritizoval za nízkou úroveň jeho biologických znalostí.

Důkazy o propojení nacionálních hackerů s občanským sdružením Czech Defence League zatím nejsou známy.

 
Odkazy:
Výhružky a zločiny islamofobů – kam až může dojít lidská nenávist