Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Stanovisko Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k ostřelování Záporožské jaderné elektrárny Ruskou federací

 
Záporožská jaderná elektrárna
 

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny důrazně odsuzuje ostřelování a obsazení areálu Záporožské jaderné elektrárny ve městě Enerhodar okupačními ozbrojenými silami Ruské federace.

V důsledku ostřelování na území jaderné elektrárny došlo k požáru, který zabil a zranil několik lidí. Oheň je nyní uhašen.

Areál Záporožské jaderné elektrárny, stejně jako jaderné elektrárny v Černobylu, je nyní pod kontrolou Ozbrojených sil Ruské federace.

Zaměstnanci Záporožské jaderné elektrárny monitorují stav jaderných bloků a zajišťují jejich provoz v souladu s požadavky technických předpisů na bezpečný provoz. Radiace je aktuálně v normě.

Chlazení jaderného paliva v blocích Záporožské jaderné elektrárny je zajišťováno vyhrazenými systémy jaderných bloků v souladu s požadavky technických předpisů pro bezpečný provoz. Pokud by v kterémkoliv bodě došlo k narušení procesu chlazení, mohlo by to způsobit radioaktivní zamoření na rozlehlých územích a mít nenapravitelné dopady na životní prostředí Evropy. Tisíce lidí – včetně civilistů, kteří se v současné době nejsou schopni evakuovat z oblasti elektrárny kvůli pokračujícímu ostřelování a bojům – by to zranilo.

Kromě šesti bloků záporožské elektrárny se na místě nachází sklad vyhořelého jaderného paliva. Jakékoliv poškození tohoto zařízení může vést k uvolnění jaderného záření. V důsledku toho může jaderná katastrofa překonat všechny předchozí nehody v jaderných elektrárnách, včetně katastrof v Černobylu a Fukušimě Daiiči.

Rusko vědomě podniklo ozbrojený konflikt na jadernou elektrárnu, akci, která porušila všechny mezinárodní dohody v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), zejména její Chartu, Společnou úmluvu o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, Úmluvu o včasném oznamování jaderné nehody, Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody a Úmluvu o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení. Ostřelování Záporožské jaderné elektrárny je rovněž hrubým porušením Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a Mezinárodní úmluvy o potlačování činů jaderného terorismu.

Jsme zklamaní reakcí MAAE, jejíž prohlášení nezašlo dostatečně daleko, aby obsahovalo jakoukoli zmínku o útočící straně. Od MAAE požadujeme jasné a rozhodné kroky.

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny vyzývá mezinárodní společenství, aby důrazně odsoudilo činy ruských okupantů, které by moly vést k bezprecedentní jaderné katastrofě.

Vyzýváme naše partnery, aby urychleně podnikly kroky, které přinutí Rusko stáhnout své ozbrojené síly z jaderné elektrárny a vytvořit bezpečnou zónu.

Ministr zahraničních věcí Ukrajiny Dmytro Kuleba již pověřil ukrajinské diplomatické mise, aby zahájily naléhavé spojení s partnery, zejména prostřednictvím MAAE, s cílem připravit mezinárodní reakci na ruskou agresi.