Pátek 24. května, 2024
Evropský rozhled

Společný dopis šéfů evropských vlád globálním technologickým společnostem o nutnosti zapojit se do boje proti dezinformacím

 

Otevřený dopis velkým technologickým společnostem v oblasti sociálních médií

 

Vážení generální ředitelé velkých technologických společností,

obracíme se na vás s naléhavostí a výzvou k akci. Demokracie po celém světě bojují proti dezinformacím, které podkopávají náš mír a stabilitu, a my potřebujeme vaši podporu, abychom z tohoto boje vyšli vítězně.

Technologické platformy, jako je ta vaše, se staly virtuálními bojišti a nepřátelské cizí mocnosti je využívají k šíření falešných narativů, které jsou v rozporu se zprávami na zpravodajských serverech založených na faktech. Dezinformace jsou jednou z jejich nejdůležitějších a nejrozsáhlejších zbraní. Vytváří a šíří falešné příběhy, aby strategicky prosazovaly škodlivé cíle.

Moldavsko stojí v popředí informační války od brutální ruské invaze do Ukrajiny, která je jeho sousedem. Napadeny jsou však i všechny naše země, protože ačkoli se přímé cíle liší, konečné cíle informační války jsou univerzální.

Zahraniční informační manipulace a vměšování, včetně dezinformací, jsou nasazovány s cílem destabilizovat naše země, oslabit naše demokracie, zmařit vstup Moldavska a Ukrajiny do Evropské unie a oslabit naši podporu Ukrajině uprostřed ruské útočné války.

Sociální média se stala silným kanálem pro šíření falešných a manipulativních narativů. Placené reklamy a umělé zesílení na platformách Meta, včetně Facebooku, jsou často využívány k výzvám k násilným sociálním nepokojům, k přenášení násilí do ulic a k destabilizaci vlád.

Velké technologické společnosti by měly být ostražité a bránit se tomu, aby byly využívány jako prostředek k prosazování takových cílů. Měly by podniknout kroky k zajištění toho, aby jejich platformy nebyly využívány k šíření propagandy nebo dezinformací, které podporují válku, ospravedlňují válečné zločiny, zločiny proti lidskosti nebo jiné formy násilí.

Velké technologické společnosti by měly zvýšit spolupráci a zapojení širokého spektra zúčastněných stran – vlád, občanské společnosti, odborníků, akademické obce, nezávislých médií a subjektů ověřujících fakta. Ti jsou nezbytnými partnery pro účinnou celospolečenskou reakci na tuto hrozbu.

Je sice chvályhodné, že společnosti působící v oblasti sociálních médií průběžně aktualizují své zásady moderování obsahu, modernizují své moderátorské schopnosti, používají označení obsahu nebo zavádějí omezení pro sdílení obsahu prostřednictvím aplikací pro zasílání zpráv, je však třeba udělat více.

Naší společné věci může pomoci několik konkrétních akcí:

Online platformy by měly přijmout konkrétní opatření, aby zabránily využívání svých služeb jako nástrojů a prostředků k prosazování nekalých cílů. To zahrnuje i zdržení se přijímání plateb od osob, které byly sankcionovány za své činy proti demokracii a lidským právům.

Algoritmické návrhy by měly při propagaci obsahu upřednostňovat přesnost a pravdivost před angažovaností. Musí být také transparentnější. Veřejnost by měla znát zásady online platforem a způsob jejich prosazování. Je nezbytné, aby výzkumná komunita měla bezplatný nebo cenově dostupný přístup k datům platforem, aby pochopila taktiky a techniky manipulativních kampaní a nepřátelských aktérů.

Platformy by měly vyčlenit dostatečné personální a finanční zdroje, aby mohly účinně reagovat na výzvy spojené s moderováním obsahu, zejména ve složité oblasti nenávistných projevů, kde automatické algoritmy nemusí stačit a lidská kontrola je klíčová.

Platformy by se měly zabývat rostoucí hrozbou, kterou pro demokracie představují deepfakes a další dezinformace generované umělou inteligencí, zejména od nepřátelských zahraničních aktérů. Platformy musí zajistit, aby deepfakes a texty psané umělou inteligencí byly jasně označeny, aby bylo možné identifikovat automatizované manipulativní kampaně. Je tedy třeba trvale investovat do nástrojů pro identifikaci deepfakes a automaticky generovaných textů.

V reakci na tyto problémy je zapotřebí důsledný globální přístup k regulaci – a samoregulaci ze strany velkých technologických firem. Globální dominance omezeného počtu hráčů činí tuto potřebu ještě naléhavější.

Je to výzva k akci, protože zahraniční manipulace s informacemi a zasahování do nich, včetně dezinformačních kampaní, představují hrozbu pro demokracii, stabilitu a národní bezpečnost. Velké technologické společnosti mohou být důležitými spojenci v našem společném úsilí o řešení nepřátelských informačních útoků proti demokraciím a mezinárodnímu řádu založenému na pravidlech. Vyzýváme vás, abyste spojili síly s demokratickými vládami a občanskou společností a společně pracovali na ochraně integrity informací a zajištění bezpečnosti našich společností.

 

S pozdravem

Dorin Recean, předseda vlády Moldavské republiky

Petr Fiala, předseda vlády České republiky

Eduard Heger, předseda vlády Slovenské republiky

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

Krišjānis Kariņš, předseda vlády Lotyšska

Mateusz Morawiecki, předseda vlády Polska

Ingrida Šimonytėová, předsedkyně vlády Litvy

Denys Šmyhal, předseda vlády Ukrajiny

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.

 

Odkazy: