Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Společné prohlášení účastníků mezinárodní Krymské platformy

 

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelinský na ustanovujícím summitu Krymské platformy.
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelinský na ustanovujícím summitu Krymské platformy.

 

(*přijali EU, Albánie, Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kanada, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Černá Hora, Nový Zéland, Severní Makedonie, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Turecko, Spojené království a USA)

Dne 26. února, kdy si Ukrajina připomíná Den odporu proti okupaci Autonomní republiky Krym a města Sevastopol, my, účastníci mezinárodní Krymské platformy, znovu potvrzujeme svůj závazek k suverenitě, politické nezávislosti, jednotě a územní celistvosti Ukrajiny v jejích mezinárodně uznávaných hranicích a znovu zdůrazňujeme naše odhodlání vyvíjet tlak na Rusko, aby neprodleně ukončilo dočasnou okupaci Autonomní republiky Krym a města Sevastopol a Ukrajina mohla obnovit kontrolu nad svým územím.

Co nejdůrazněji odsuzujeme nevyprovokovanou invazi ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu. Rovněž odsuzujeme zapojení Běloruska do této agrese proti Ukrajině a vyzýváme obě země, aby dodržovaly své mezinárodní závazky.

Ruský vojenský útok proti Ukrajině – nezávislému a suverénnímu státu – je flagrantním porušením mezinárodního práva a základních principů, na nichž je vybudován mezinárodní právní řád.

Žádáme prezidenta Putina, aby okamžitě zastavil ruské vojenské operace a bezpodmínečně stáhl všechny síly a vojenskou techniku ​​z celého území Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic. Rusko nese plnou odpovědnost za tento akt agrese a za všechny škody a ztráty na životech, které způsobí. Za své činy se bude zodpovídat. Takové použití síly a nátlaku nemá v 21. století místo.

Dále vyzýváme Rusko, aby se vrátilo k dialogu s cílem řešit situaci na politické a diplomatické úrovni.

Odsuzujeme pokračující akce Ruska směřující k dalšímu porušování suverenity a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic, jmenovitě nejnovější rozhodnutí Ruské federace uznat nevládní oblasti Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny jako nezávislé entity.

Vyjadřujeme solidaritu s Ukrajinci, včetně Krymských Tatarů, kteří se 26. února 2014 pokojně sešli na podporu územní celistvosti Ukrajiny před parlamentem Autonomní republiky Krym. Stojíme za občanskými aktivisty, novináři, obránci lidských práv a obhájci, kteří i nadále s velkým osobním rizikem vystupují proti dočasné ruské okupaci poloostrova.

Osm let od nezákonné anexe Krymu nadále odsuzujeme pokračující a systémové porušování a porušování lidských práv ze strany okupačních úřadů Ruské federace a brutální represe vůči všem, kteří mají odvahu pokojně vzdorovat dočasné okupaci.

V tomto ohledu žádáme Ruskou federaci, aby zajistila, že všechny osoby patřící k etnickým a náboženským komunitám na poloostrově, včetně etnických Ukrajinců a Krymských Tatarů, budou moci plně využívat svých lidských práv a mít možnost udržovat a rozvíjet svou kulturu, vzdělání, identitu a tradice kulturního dědictví, které jsou v současnosti dočasnou okupací vážně ohroženy.

Zákaz činnosti Medžlisu, samosprávného orgánu Krymských Tatarů, musí být zrušen, stíhání jejich vůdců včetně svévolného zadržování a zákazu vstupu na Krym zastaveno a jejich rozsudky vynesené v nepřítomnosti zrušeny.

Připomínáme náš požadavek adresovaný Ruské federaci, aby splnila své závazky z pozice okupační mocnosti podle mezinárodního humanitárního práva, aby propustila ukrajinské politické vězně nezákonně zadržované na dočasně okupovaném Krymu a území Ruska a také poskytla plný a neomezený přístup na Krym pro konvenční regionální a mezinárodní monitorovací mise.

Odsuzujeme všechny pokusy Ruské federace o násilnou integraci nezákonně anektovaného poloostrova do Ruska, včetně automatického udělování ruského občanství, nezákonných volebních kampaní a hlasování, sčítání lidu, násilné změny demografické struktury obyvatelstva Krymu a potlačování národnostních menšin.

Stojíme pevně při Ukrajině a jejím lidu, který čelí bezprecedentní vojenské agresi. Litujeme ztrát na životech a humanitárního utrpení. Vyzýváme Rusko a Ruskem podporované ozbrojené formace, aby respektovaly mezinárodní právo, včetně mezinárodního humanitárního práva.

Účastníci mezinárodní Krymské platformy vyjadřují připravenost zvážit další politická, diplomatická a omezující opatření, pokud to umožní právní jurisdikce každého účastníka a v souladu s příslušnými postupy.

Vítáme úsilí Ukrajiny zaměřené na zachování vazeb s lidmi žijícími na Krymu a jejich podporu.

Zvyšující se militarizace poloostrova ze strany Ruské federace, včetně četných vojenských cvičení a stavění válečných lodí, má nadále negativní dopad na bezpečnostní situaci v oblasti Černého moře.

Odsuzujeme překážky v plavebním právu a svobodách uplatňovaných v souladu s mezinárodním právem, včetně bránění lodím v plavbě Kerčským zálivem do Azovského moře a z něj, a zdůrazňujeme, že takové překážky mají negativní ekonomické dopady na ukrajinské přístavy v Azovském moři a pro mezinárodní obchodní dopravu, vznikají rovněž škody na životním prostředí způsobené vojenskými cvičeními, zástavbou a dalšími ruskými aktivitami.

Účastníci jsou hluboce znepokojeni nezákonným obsazením bývalých skladišť jaderných zbraní a snahou Ruské federace rozšířit svou jurisdikci na ukrajinská jaderná zařízení a materiál na Krymu.

Vyjadřujeme své odhodlání pokračovat ve spolupráci v rámci mezinárodní Krymské platformy při řešení problémů vyplývajících z dočasné okupace Krymu Ruskou federací.

Uznáváme potřebu pokračovat v provádění politiky neuznání nezákonné anexe Autonomní republiky Krym a města Sevastopolu Ruskou federací.

Opakujeme naši připravenost řešit vznikající výzvy a vyvíjející se hybridní hrozby vyplývající z pokračující militarizace Krymu a podporovat společné úsilí o posílení odolnosti vůči těmto hrozbám v kontextu rostoucích hrozeb pro bezpečnost a stabilitu v oblasti Černého moře.

Vítáme odhodlání Ukrajiny ukončit dočasnou okupaci Autonomní republiky Krym a města Sevastopol mírovými prostředky a zavazujeme se podporovat diplomatické úsilí za tímto účelem.

Účastníci mezinárodní Krymské platformy závěrem zdůrazňují, že neuznávají a nadále odsuzují nezákonnou anexi Krymu. Krym je ukrajinský.