SOS ZDRAVOTNICTVÍPostačujícím prostředkem k řešení současné neuspokojivé situace je snížení cen léků, zdravotnického materiálu a techniky na průměrnou evropskou úroveň spolu s důsledným uplatňováním racionální lékové politiky. Nedílnou součástí tolik potřebné reformy a restrukturalizace zdravotnictví musí být zprůhlednění hospodaření a potlačení korupčních mechanizmů, jimiž odtékají ze zdravotnictví prostředky v řádu miliard. (Desítek miliard! – pozn. ER)"/>
Středa 28. února, 2024
Evropský rozhled

SOS zdravotnictví – petice

SOS ZDRAVOTNICTVÍ – petice občanů určená Vládě České republiky

My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni dlouhodobě se prohlubující krizí hodnot v českém zdravotnictví. S vědomím mimořádné závažnosti současného stavu vyzýváme Vládu České republiky a jí pověřený orgán Ministerstvo zdravotnictví, aby konečně začaly se zástupci zdravotnické veřejnosti konstruktivně jednat.

Odbornost a zkušenost jsou základními a nejdůležitějšími předpoklady pro poskytování kvalitní zdravotní péče. Nedocenění odborného potenciálu českých zdravotníků v době, kdy se vyspělá Evropa v medicíně potýká s nedostatkem kvalifikovaných sil, považujeme za vysoce hazardní.

Jsme přesvědčeni o tom, že odpovídající finanční ohodnocení nejen lékařů, ale všech zdravotníků nevyžaduje navýšení výdajů ze státního rozpočtu. Postačujícím prostředkem k řešení současné neuspokojivé situace je snížení cen léků, zdravotnického materiálu a techniky na průměrnou evropskou úroveň spolu s důsledným uplatňováním racionální lékové politiky. Nedílnou součástí tolik potřebné reformy a restrukturalizace zdravotnictví musí být zprůhlednění hospodaření a potlačení korupčních mechanizmů, jimiž odtékají ze zdravotnictví prostředky v řádu miliard.

Proto žádáme, aby se Vládou ČR pověřený orgán zasadil o narovnání disproporce mezi materiálovými a mzdovými výdaji českého zdravotnictví. Žádáme, aby zodpovědní úředníci neprodleně navrhli jasné, konkrétní a neodkladné kroky, které by zabránily hrozícímu personálnímu i morálnímu rozkladu zdravotnických institucí, jenž by negativně poznamenal kvalitu zdravotní péče u nás na mnoho dalších let.

Autoři petice (podrobný seznam autorů petice najdete – zde)
L. Bazalová, zdrav. sestra, T. Brodská, herečka, D. Cibula, lékař, Y. Čížková, zdrav. sestra, J. Ehrmann, lékař, O. Fiala, lékař, P. Haninec, lékař, E. Havrdová, lékařka, P. Hůlek, lékař, I. Klíma, spisovatel, D. Krásová, zdrav. sestra, J. Laubeová, zdrav. sestra, R. Liščák, lékař, M. Muroňová, zdrav. sestra, J. Opatová, laborantka, P. Pafko, lékař, V. Rákosníková, důchodkyně, I. Rektor, lékař, E. Růžička, lékař, H. Slavík, fotograf, V. Votavová, učitelka, J. Vymazal, lékař, T. Zima, děkan 1. LF UK, J. Žižka, lékař

Kontakt: Prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D., Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05

Celou petici najdete zde: http://www.sos-zdravotnictvi.cz