Úterý 28. listopadu, 2023
Evropský rozhled

Slovanská Praha 2018: Ze zahájení výstav

 

Výstava Srbská ikona v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze byla zahájena drobným občerstvením
Výstava Srbská ikona v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze byla zahájena drobným občerstvením

 

Ve čtvrtek 7. června 2018 začaly v Praze Všeslovanské národopisné slavnosti „Slovanská Praha 2018“ pořádané Všeslovanským výborem a Slovanským výborem České republiky za mezinárodní účasti představitelů slovanských spolků. První den byl zakončen v Ruském středisku vědy a kultury zahájením tří výstav zároveň – Historie Matice české, Čaroslovenského ornamentu a Srbské ikony.

Za výbor Matice české, která působí při Společnosti Národního muzea, vystoupil jejich jednatel PhDr. Pavel Muchka. Ve stručnosti uvedl historii Matice české, která vznikla v roce 1831 z iniciativy historika Františka Palackého a dalších vlastenců, kteří se zasloužili o lepší podmínky pro vydávání česky psaných knih a tím napomohli k povznesení českého jazyka do podoby, kterou známe i dnes. Z peněžního fondu se podařilo vydat pětidílný Slovník česko-německý Josefa Jungmanna, Slovanské starožitnosti Pavla Josefa Šafařík, a také Palackého Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě . Její činnost později ocenil i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Na výstavě byly k vidění dobové knižní výtisky českých obroditelů v uzavřené prosklené skříni.

 

Výstava Historie Matice české
Výstava Historie Matice české

 

Výstavu Čaroslovenské ornamenty uváděli Slováci. Začátek byl zahájen hraním na fujaru, slovenský lidový dřevěný dechový nástroj, který je zapsán organizací UNESCO na seznamu Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. Výstavu mimo jiné zahájil sám autor Miloš Zverina a na výstavě s ním spolupracoval Daniel Blažko, G. Antropová a Anna Kostelničaková. Výstava se dotýkala tématu Slovenského lidového ornamentu Štefana Kostelničáka a Staroslovenské symboliky doplněné o autorské fotografie Miloše Zveriny, které zachycují zajímavá místa slovensko-slovanského světa.

 

Informační buletin k výstavě Čaroslovenského ornamentu
Informační buletin k výstavě Čaroslovenského ornamentu

Výstava byla zahájena hraním na fujaru. Pán v bílém kroji je jeden z autorů výstavy Miloš Zverina.
Výstava byla zahájena hraním na fujaru. Pán v bílém kroji je jeden z autorů výstavy Miloš Zverina.

 

V Křišťálovém sále se posléze uvedla třetí z výstav Srbské ikony. Výstava proběhla v mnoha jiných městech, například v Bratislavě, nebo v Paříži. Ikony budou v Ruském středisku vědy a kultury vystaveny do 14. června a jsou k prodeji.

 

Výstava Srbská ikona - prováděla Blanka Kubešová (pravděpodobně)
Výstava Srbská ikona – prováděla Blanka Kubešová (pravděpodobně)

 

Kulturní program Slovanské Prahy je přístupný veřejnosti, jednání představitelů Slovanských spolků již s omezením. Nejdůležitější jednání proběhnou za zavřenými dveřmi v Ruském středisku vědy a kultury v sobotu. Akce se osobně účastní také zaměstnanci Velvyslanectví Ruské federace.

 
Přečtete si více k Slovanské Praze 2018:

V Praze se uskuteční Všeslovanské národopisné slavnosti – „SLOVANSKÁ PRAHA 2018“