Neděle 26. května, 2024
Evropský rozhled

Respekt na koberečku extremistů?

Aktivisté skupiny Islám v České republice nechceme (IvČRN) se ohradili proti článku „Ostuda českého školství“, který pro časopis Respekt napsala mladá externí spolupracovnice z Univerzity Karlovy Bára Janauerová.

Studenti Gymnázia Jana Keplera se rozhodli, že chtějí jedno odpoledne debatovat o islámu, a protože na jejich diskusi zamířila i vysokoškolská studentka Klára Popová se svým projektem Muslimové očima českých školáků, který je již delší dobu trnem v očích českým islamofobům, rozhodli se na školu tak trochu po svém „zaútočit“ sympatizanti iniciativy Islám v České republice nechceme.

Externí spolupracovnice Respektu Bára Janauerová ve svém článku velmi poutavým způsobem vylíčila, jak školu zasypalo velké množství urážlivých e-mailů, až se ředitel školy kvůli bezpečnosti studentů obrátil na městskou policii. Po jejich zjištění, že se škola ocitla pod palbou pravicových extremistů, musela nakonec přednáška proběhnout pod policejním dohledem.

 
Petiční stánek iniciativy IvČRN proti údajnému rozšíření práv muslimů v České republice.
 

Vzápětí mluvčí IvČRN Artur Fišer, který na sociální síti Facebook vystupuje pod falešným jménem Artur Dvořák a možná ani Fišer není jeho pravé jméno, požádal Erika Taberyho, šéfredaktora časopisu Respekt, aby pro externí spolupracovnici Báru Janauerovou vyvodil důsledky „za vylhaný článek“. Dále požadoval, aby článek buď zcela odstranili, nebo alespoň upravili určité pasáže textu, které jim přesně vyjmenoval, jinak časopis Respekt zažalují. Erik Tabery si po mladé studentce vyžádal všechny podklady a vzápětí odepsal Arturovi, že jejich externí spolupracovnice předvedla výbornou práci, ve které nenašel jedinou chybu, a její článek by mohl posloužit jako příklad poctivé novinařiny. Soud s IvČRN by uvítal, protože by díky němu veřejnost získala řadu dalších, nepochybně zajímavých informací.

Aktivisté IvČRN v e-mailu zaslaném Eriku Taberymu v první řadě popírají, že by byli vedeni ve čtvrtletních zprávách o extremismu, především se ohrazují proti tvrzení, že by o nich psali ve zprávách Bezpečnostní informační služby (BIS).

BIS čtvrtletní zprávy o extremismu přestala na svém webu zveřejňovat od 3. čtvrtletí roku 2013, protože vyhodnotila, že tuto oblast za ní velmi dobře obstará Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, se kterým je v trvalé spolupráci. Čtvrtletní zprávy za poslední dva kvartály roku 2013 byly zveřejněny už jen na webových stránkách MVČR. BIS se přesto ve výroční zprávě za rok 2013 o české islamofobní scéně zmínila v kapitole věnované terorismu. Uvádí, že svými slovními výpady proti muslimům mohou způsobit, že se kvůli nim zradikalizují i ti doposud umírnění.

„BIS v průběhu roku 2013 zaregistrovala široké spektrum projevů islamoskepticismu, od umírněné kritiky až po radikálnější slovní útoky. Reakce na projevy muslimů v ČR byly hojně publikované zejména na internetu. Některé formy slovních útoků však mohou radikalizovat i doposud umírněné muslimy. V roce 2013 však BIS v prostředí českých muslimů nezaznamenala případ radikalizace ve spojitosti s působením islamoskeptic­ké scény.“

BIS bývá ve svých zprávách velmi opatrná, proto málokdy uvádí celé názvy organizací, o kterých se ve svých zprávách zmiňuje, o kom je však řeč lze velmi snadno dovodit. Občanské sdružení Czech Defence League (CzDL – personálně propojené s IvČRN) bylo založeno v roce 2011 a od té doby představuje jedinou hlavní radikální větev české islamofobní scény, aktivní především na internetu. Teprve od roku 2014 můžeme hovořit o tom, že nalezli konkurenci v autonomně nacionalistickém uskupení Pro Vlast, ovšem obě skupiny se prolínají a společně se zúčastnily například lednových protestů před palestinskou ambasádou.

Poslední rok jim věnují zvýšenou pozornost ve čtvrtletních zprávách o extremismu na Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky. Dříve jim věnovali rovněž pozornost, ale tehdy aktivisté IvČRN působili pod hlavičkou občanského sdružení Czech Defence League (CzDL). Zde je nutno zdůraznit, že ani na Ministerstvu nejsou neomylní a jednou je ve výroční zprávě zaměnili se stejnojmenným sdružením Czech Defence League Valentina Kusáka, ale posléze tuto chybu napravili a uvedli na pravou míru, že měli na mysli sdružení, které dnes pokračuje pod hlavičkou IvČRN.

V poslední zveřejněné zprávě za třetí čtvrtletí roku 2014 se uvádí, že IvČRN provádí mimo jiné kyberšikanu ideových odpůrců, a také, že se uchýlili k přímým akcím, jako bylo ku příkladu rozlití prasečí močůvky v parku na Letné před muslimskou modlitbou. Některé přímé akce si navíc zřejmě vymysleli, jednou z takových událostí by mohlo být zakopání prasečích hlav na pozemcích v blízkosti Teplic určených k prodeji muslimům.

Předmětem předžalobní upomínky je rovněž mé vyjádření pro časopis Respekt, že po lednové školní aféře s docentem Konvičkou mi někdo na sociální síti Facebook založil falešné profily, pod kterými docházelo k šíření antisemitismu, či vznikaly v různých internetových diskusích příspěvky, skrze které neznámá osoba mým jménem schvalovala islámský radikalismus. IvČRN k tomu uvádí, že jsem duševně narušená osoba, která si účty zakládala sama, nemohu mít k událostem již z principu žádné důkazy, a protože jsem studentka kyberberzpečnosti, zcela jistě jim hackuji webové stránky. Rovněž je prý stalkuji přes půlku republiky a fotím si je ze křoví.

Vyjádření Artura Fišera považují za naplnění trestného činu pomluvy dle § 184 trestního zákoníku a rovněž za další pokračování nebezpečného pronásledování dle § 354 trestního zákoníku.

Na předžalobní upomínce nelze přehlédnout ani to, co v ní uvedené není – tiskový mluvčí IvČRN se například nijak neohradil proti tvrzení, že posílali vulgární až skoro výhružné e-maily zaměstnancům školy, především panu řediteli Růžičkovi, a rovněž výhružné zprávy koordinátorce Kláře Popové, které přáli smrt vlastních dětí a jí samotné rakovinu.

Článek Báry Janauerové vyšel ve 49 čísle časopisu Respekt, ročník XXV, 1. – 7. 12. 2014, na straně 44.

Více o projevech extremismu se dočtete v článku Byl podán návrh na zrušení občanského sdružení Czech Defence League.