Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k zahájení vyšetřování situace na Ukrajině ze strany prokurátora Mezinárodního trestního soudu

 

Nejvyšší vojenské a politické vedení Ruska musí předstoupit před Mezinárodní trestní soud a nést odpovědnost za každý spáchaný zločin.
Nejvyšší vojenské a politické vedení Ruska musí předstoupit před Mezinárodní trestní soud a nést odpovědnost za každý spáchaný zločin.

 

Žalobce Mezinárodního trestního soudu, pan Karim Asad Ahmad Khan QC, se rozhodl zahájit formální zkoumání situace na Ukrajině. Události posledních dnů, zejména nevyprovokovaná eskalace ruské agrese proti Ukrajině, dávají důvod se domnívat, že na území Ukrajiny jsou nadále páchány zločiny v jurisdikci Mezinárodního trestního soudu. Spolu se situací na Krymu a Donbasu nedávné události naznačují, že vojska agresora pokračují v páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Navzdory skutečnosti, že Ukrajina není smluvní stranou Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, stát přijal jeho jurisdikci na základě dříve podaných prohlášení. Ano, Ukrajina podala dvě prohlášení k Mezinárodnímu trestnímu soudu. První prohlášení se týkalo událostí, které se odehrávaly na Ukrajině v období od 21. listopadu 2013 do 22. února 2014, a další se týkalo pokračování v trestné činnosti spáchané v období od 20. února 2014 dále. Analýza těchto dvou prohlášení poskytla Kanceláři prokurátora všechny důvody k tvrzení, že byly spáchány válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

Nejvyšší vojenské a politické vedení Ruska musí předstoupit před Mezinárodní trestní soud a nést odpovědnost za každý spáchaný zločin. To bude norimberský proces 21. století.