Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Příští týden proběhne plenární zasedání EP

Letošní první plenární zasedání EP zasedne v pondělí 17. ledna 2011 ve Štrasburku. Zasedání začne prohlášením předsedy Evropského parlamentu k situaci v Tunisku a prohlášením Komise o důsledcích incidentu s krmivem kontaminovaným dioxinem pro Evropskou unii.

PONDĚLÍ: EU a ochrana dítěte, O humanitární pomoci („zapomenuté krize“)
Europoslanci se začnou zabývat Mezinárodní adopcí v Evropské unie s cílem snížit počet dětí, které jsou nuceny žít v dětských domovech. Přijetím Lisabonské smlouvy se stala závaznou Evropská listina základních práv, kde se píše: „Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho.“ V souvislosti s tím by měla Komise doložit, jakým způsobem mezinárodní adopce dětí zajistí, aby byly vždy chráněny zájmy dítěte.

V krátkosti bude přednesena zpráva Michéle Striffler – Provádění Evropského konsensu o humanitární pomoci. Poskytování pomoci je stále obtížnější a nebezpečnější, což dokládá počet mrtvých humanitárních pracovníku. V roce 2008 jich bylo zabito 122. Větší pozornost by se měla věnovat nejzranitelnějším osobám, jako jsou ženy a děti, a mělo by se zabránit sexuálnímu násilí, kde je systematické znásilňování používáno jako válečná zbraň. Evropský konsensus o humanitární pomoci připomíná, že by se pozornost měla věnovat i „zapomenutým krizím“ a urychlit financování humanitární pomoci během živelých a jiných katastrof.

ÚTERÝ: Dohoda mezi EU a Srbskem, Práva pacientů, Alzheimerova choroba, Haiti
V úterý se na plenárním zasedání bude projednávat dohoda mezi Evropským společenstvím a Srbskem, a zazní doporučení k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé.

Zazní dvě zprávy z oblasti zdravotní péče pro občany EU. První je na pořadu zpráva Práva pacientů v přeshraniční péči a poté proběhne společná rozprava na téma Alzheimerova choroba a inhalátory. Marisa Matias k tomu dodává, že se bude jednat především o náklady finanční.

Pozdě večer bude mít Komise prohlášení o situaci na Haity rok po zamětřesení.

STŘEDA: Představení plánu předsedající země EU – Maďarska
Ve středu představí Maďarsko (současný předsednický stát) svůj plán a priority v EP. Podle Zity Gurmai se zaměří na podunajskou strategii, romskou strategii a na Východní partnerství.

ČTVRTEK: Hlasování o kauze Nasrín Sotúdeové, Írán
Poslední den plenárního zasedání proběhne hlasování o Íránu, s ohledem na případ Nasrín Sotúdeové, právničky v oblasti lidských práv, zabývající se mladistvými odsouzenými k trestu smrti. 4. září 2010 byla zatčena na základě obvinění z „protistátní propagandy“ a „spiknutí a shromažďování s cílem ohrozit bezpečnost státu“.