Neděle 14. července, 2024
Evropský rozhled

Příprava lesů na změnu klimatu

Na půdě Evropského parlamentu byla přijata zpráva Arsenise Kritona, ze skupiny S&D, o Přípravě lesů na změnu klimatu. Cílem zprávy je upozornit na důležitost lesů v EU, jak z pohledu lesního hospodářství, tak z pohledu lesní ochrany. Na prvním místě však zůstává příprava lesů na nadcházející klimatické změny.

Lesy nám nabízejí zaměstnání. Pokrývají více jak 42 % území EU a průmyslová odvětví založená na lesnictví mají obrat přes 300 miliard euro. Dohromady poskytují více jak 2 miliony pracovních míst, především na venkově, kde je jinak vysoká nezaměstnanost.

Na druhou stranu lesy umožňují skladování uhlíku, regulují průtoky vodních toků, zachovávají úrodnost půdy, chrání půdu před erozí a desertifikací a dokáží ochránit lidská obydlí před přírodními katastrofami. Lesy se navíc stanou hlavním nástrojem pro boj s klimatickými změnami a proto je nesmírně důležité zajistit jejich ochranu před negativními vlivy z venčí.

Evropské lesy jsou ohrožovány několika negativními faktory, z nichž jmenujme například nezákonnou těžbu dřeva, šíření škůdců a chorob, lesní požáry či energetiku lesní biomasy.

Členské státy a Komise budou usilovat o odstranění nezákonné těžby dřeva a obchodu s takto vyprodukovaným dřevem. Nelegální těžba dřeva ročně zničí miliony hektarů lesa, urychluje odlesňování, ztrátu biodiverzity a změnu klimatu, viz článek o mizejících lesích na stránkách Evropské komise.

Komise vypracuje akční plán na ochranu lesů EU a promyslí negativní dopady šíření hmyzu a chorob v důsledku změn klimatu.  Nepředvídatelné epidemie škůdců ohrožují všechny druhy stromů. Negativní dopad budou mít především pro všechny jehličnaté stromy. Jihočechům problematika škůdců není cizí, připomeňme současnou kůrovcovou kalamitu v NP Šumava.

Spolu s rizikem lesních požárů, které v mnoha případech jsou zakládány úmyslně, hrozí rozsáhlý úbytek lesního porostu.

Na vypracování zprávy se podílely všechny politické strany ze všech členských států. Všechny členské státy se zároveň účastní iniciativy Forest Europe, jejímž hlavním cílem je zajištění trvalého hospodaření s lesy na kontinentu a jejich ochrana.

Odkazy:

Kriton Arsenis: Příprava lesů na změnu klimatu