Pátek 24. května, 2024
Evropský rozhled

Příběh domu Neklanova 3 aneb jak to všechno začalo

Na konci srpna dostaly pražské volné komunity e-mail.

Byl to pan Kubalík, který tehdy žádal o pomoc se zajištěním jeho bytu po tom, co státní orgány tímto běžně pověřené v ochraně řádně platícího nájemníka selhaly. Byl několikrát vykraden, což se začalo dít poté, co všichni ostatní nájemníci domu opustili své byty, protože jim bylo nabídnuto náhradní bydlení. Nabídky této náhrady se však p. Kubalíkovi jako jinému nedostalo. Bydlel zde již 20 let, ale dostal pouze výpověď z nájmu. Proti té se odvolal a následně soud potvrdil, že zde může setrvat.

 

 

Jeho otec, který již dnes nežije, byl tou dobou bohužel těžce nemocný a proto tu pan Kubalík nemohl být neustále přítomen. Přesto, že ho neznámí pachatelé téměř 10x během pěti měsíců vykradli a ukradli v domě veškeré potřebné věci k rozvodu plynu, vody a elektřiny, panu Kubalíkovi Policie ČR ani v jednom z ohlášených případů nebyla schopna pomoci.

Majitele domu zde snad nikdy neviděl a zástupkyně majitele, slečna Rozehnalová, se přišla jednou podívat na rozkradené zábradlí a poté už se také neukázala. Pan Kubalík zde mezitím zastihl cizí osoby, které se po domě volně pohybovaly v jeho oblečení a své osobní věci nacházel v ostatních prázdných bytech.

V rámci zachování domu přišlo panu Kubalíkovi vhodné, krom zabezpečení, dům i opravit a vdechnout mu zpátky jeho život. Proto jsme začali zchátralé byty na vlastní náklady dávat do pořádku. Také jsme se zde vzhledem k současné situaci bezdomovectví rozhodli zřídit komunitní kuchyň, kde bychom mohli připravovat jídlo potřebným. K tomu by patřila koupelna i prádelna. Jeden z bytů bychom rádi přechodně poskytovali lidem v těžké životní situaci.