Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

E-maily CIA: Mučení zadržených

Na whistleblowerském portálu WikiLeaks se od 21. října 2015 začala objevovat  e-mailová korespondence ředitele CIA Johna Brennana. Ačkoliv se jedná o jeho soukromou e-mailovou adresu, šéf CIA ji používal příležitostně i k pracovním záležitostem. Většina pracovní korespondence pojednává o strategickém přístupu k zemím jako je Afghánistán či Pákistán, ale najdeme zde i materiály týkající se vyjednávání legislativních úprav při mučení zadržených. Níže bez dalších komentářů přinášíme překlad e-mailu, ze kterého je patrné, že se ředitelé CIA a DNI snažili získat vetší možnosti při mučení zadržených, zlegalizovat je a zvrátit tak návrh Kongresu z roku 2008, který povoloval jen některé předem dané metody.
Bojovník za WikiLeaks - zdroj Twitter, Facebook

United States Senate
Select Commitee on Inteligence
Washington, DC 20510-6475

Drazí kolegové,

po 11. září se výslechy vysoce ceněných zadržených staly předmětem mnoha polemik. Podle ředitele CIA Michaela Haydena a ředitele DNI Michaela McConnella je to ale také jeden z nejcennějších zdrojů informací důležitých pro ochranu Ameriky a pro narušení teroristických aktivit. Kongres již nalezl řešení, které zakazuje drsné techniky, aniž by zabránil zpravodajcům používat jiné zákonné prostředky k získávání informací nutných pro ochranu Ameriky.

Po zpravodajských službách bylo vyžadováno, aby během výslechů zajatců používali jen devatenáct technik výslovně uvedených ve vojenském manuálu (AFM, z angl. Army Field Manual). Ředitelé DNI a CIA okamžitě namítli, že techniky uvedené v manuálu povětšinou nejsou v souladu s Ženevskými úmluvami. Věřím, že lze nalézt mnohem lepší legislativní alternativy, které zároveň splňují dvě základní podmínky:

1. zakazují používání drsných výslechových technik, které porušují Ženevskou úmluvu
2. a zároveň dávají zpravodajským službám nástroje, které potřebují k výslechům teroristů a jiných zadržených

Než aby zpravodajské služby používaly jen techniky uvedené v AFM, věřím v mnohem rozumnější přístup, a tím je omezení jen určitých technik, které jsou v AFM zakázané. Potom by Kongres nadále mohl tvrdit, že konkrétní drsné výslechové techniky budou zakázané. A zároveň tento přístup umožňuje, aby v budoucnosti mohly vzniknout nové techniky, které nejsou explicitně uvedené v AFM, přesto nejsou v rozporu se zákony. Tato alternativa by umožnila, aby naši operativci přesně znali zákonné hranice a nebyli nuceni opírat se o výklad manuálu, který byl výhradně sepsán pro válečné zpravodajské operace.

Výslovně uvedené zákazy v souvislosti se zpravodajskými výslechovými technikami by zahrnovaly:

  • svlékat zadržené
  • dopouštět se na zadržených sexuálního násilí nebo přivádět je do úzkých v sexuální rovině
  • nasazovat kukly a pytle na hlavu zadržených a přelepovat jim oči instalatérskou páskou
  • bít zadržené, vystavovat je elektrickým šokům, způsobovat jim popáleniny nebo podobné formy fyzické bolesti
  • „waterboarding“
  • využívat vojensky vycvičené psy
  • navozovat hypotermii nebo tepelná zranění
  • ponižovat je
  • odepřít jim adekvátní stravu, vodu a lékařskou péči

Pokud budeme v debatě pokračovat, naléhám na Vás, abyste zvážili můj návrh zakázat určité drsné výslechové metody výslovně zakázané v AFM.

Srdečně
Christopher S. Bond