Sobota 13. dubna, 2024
Evropský rozhled

Dmytro Kuleba: Briefing pro zahraniční média ze dne 25. října 2022

 

Vážená média, vítám vás na našem briefingu. Dnes se budu věnovat řadě důležitých otázek týkajících se ruské agrese proti Ukrajině, ale také regionálnímu a globálnímu vývoji.

 

Prvním tématem je nejnovější ruská dezinformační kampaň obviňující Ukrajinu z přípravy „špinavé bomby“. Řeknu to znovu, je to lež.

Ukrajina je oddaným a odpovědným členem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Nikdy jsme neměli, nemáme a ani neplánujeme vyvíjet žádné špinavé bomby. V roce 1994 jsme se vzdali jaderných zbraní a neplánujeme další získat. To vše je zřejmé, ale je třeba to zopakovat.

Rovněž nedovolíme Rusku, aby v této věci šířilo svou propagandu. Od  neděle, kdy ruští představitelé začali šířit tato nepodložená obvinění, Ukrajina aktivně bojovala proti ruské dezinformační kampani.

Prezident Zelenskij kategoricky popřel všechna falešná ruská obvinění. Záležitost jsem projednával se svými americkými, evropskými, francouzskými, estonskými a dalšími protějšky. Včera ráno jsem mluvil s generálním ředitelem Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaelem Grossim a pozval jsem experty agentury, aby okamžitě přijeli do Ukrajiny, kde si budou moci prohlédnout všechna naše mírová zařízení, o kterých Rusko nepravdivě tvrdí, že jsou místem vývoje špinavé bomby.

Oceňuji rychlou reakci pana Grossiho. Souhlasil s bezodkladným vysláním mise. Očekává se, že brzy dorazí odborníci. Kam budou potřebovat, získají plný přístup, a jsem si jistý, že budeme schopni rychle vyvrátit všechny ruské lži. Ukrajina vždy byla a zůstává transparentní. Vyzývám Rusko, aby prokázalo stejnou transparentnost.

Jsem vděčný MAAE a našim partnerům za vynikající spolupráci. Díky našim společným a rychlým akcím již teď ruská dezinformační kampaň o „špinavé bombě“ selhává. Rád bych se také konkrétně obrátil na národy globálního Jihu: Latinskou Ameriku, Afriku a Asii. Přátelé, Ukrajina nikdy neměla ani neplánovala vyvíjet „špinavé bomby“. Tento příběh je čistě ruská lež a nikdo by se jím neměl nechat zmást. Nejenže to vyvrátíme, pozvali jsme mezinárodní pozorovatele, aby prokázali, že ruská obvinění jsou nepravdivá, protože nemáme co skrývat.

Co je ještě znepokojivější, je vytrvalost, s jakou se ruští představitelé věnují svému falešnému příběhu. Je to znepokojující, protože to může znamenat, že se Rusko samo připravuje na spáchání zločinu, který se již teď snaží zakrýt pomocí dezinformací. Aktivně spolupracujeme s partnery nejen v boji proti ruským lžím, ale také na odvrácení případných ruských operací pod falešnou vlajkou. Jak řekl prezident Zelenskij, dokonce i nebezpečná ruská rétorika o jaderných zbraních a neustálé jaderné vydírání, které přichází z Ruska, jsou nepřijatelné. Musí se setkat s okamžitými a rozhodnými kroky. Rusko musí pochopit, že svět nedovolí, aby nás nadále jaderně vydíralo.

Nyní k otázce globální potravinové bezpečnosti. Ukrajina je i nadále plně oddána Černomořské obilné iniciativě. Chceme, aby fungovala a rozšiřovala se. Chceme, aby se veškerý náš vývoz obilí mohl co nejrychleji dostat k zahraničním zákazníkům. Máme zájem na tom, aby ukrajinské obilí zachovalo potravinovou bezpečnost, zejména v Africe, na Středním východě a v Asii.

Od července, kdy začala fungovat obilná iniciativa podporovaná OSN a Tureckem, do 23. října přesáhl celkový objem obilí vyvezeného z ukrajinských námořních přístavů více než 8,5 milionů tun. Koridorem proplulo sedm set šedesát pět plavidel. 386 jich dorazilo do ukrajinských přístavů a​​379 odplulo k zahraničním zákazníkům s naloženým obilím.

Přes dvě třetiny z nich směřovaly na africké a asijské trhy a jedna třetina do Evropy. Rusko lže, když tvrdí, že většina ukrajinského exportu obilí směřovala do Evropy. Varovali jsme, že takovými nepravdivými prohlášeními se Rusko pokouší podkopat Černomořskou obilnou iniciativu. A to přesně dělají.

Vyslechli jsme ruské diplomaty, kteří předložili nové požadavky a podmínky pro zachování iniciativy. Rusové vyhrožují odstoupením od dohody, aby získali politické preference. Jsou připraveni pokračovat ve svých hladových hrách se světem a je jim jedno, jestli to znamená nejistotu pro tisíce rodin v Asii, na Středním východě a v Africe. Chci všem připomenout, že Ukrajina nepředkládá žádné dodatečné požadavky. Vždy jsme byli a zůstáváme plně oddáni Černomořské obilné iniciativě a chceme, aby nadále fungovala a rozšiřovala se.

Nyní vidíme, že Rusko záměrně protahuje dobu odbavování v obilném koridoru. Počínaje 14. říjnem ruští inspektoři přidělení do Společného koordinačního centra v Istanbulu výrazně prodlužují inspekce plavidel. Více než 165 z nich uvízlo ve frontě poblíž Bosporského průlivu a číslo každým dnem roste. Tyto akce jsou politicky motivované. Zpoždění již zabránila Ukrajině vyvézt další 3 miliony tun obilí. 10 milionů lidí na celém světě nedostalo včas potraviny kvůli obnoveným hladovým hrám Ruska se světem.

Znovu vyzýváme mezinárodní společenství, zejména africké a asijské státy, které spoléhají na vývoz obilí z Ukrajiny, aby žádaly od Ruska okamžité ukončení těchto uměle vyvolaných průtahů. Nesmíme dovolit Kremlu, aby si z milionů lidí dělal rukojmí ve hře na hlad.

Ukrajina rovněž požádala sekretariát Společného koordinačního centra, aby ruské průtahy urychleně řešil, mimo jiné navýšením počtu inspektorů v Bosporském průlivu.

Jsme nadále odhodláni pokračovat v úzké spolupráci s Organizací spojených národů a Tureckem, abychom zajistili nepřerušované fungování Černomořského obilného koridoru.

Nyní ještě k jednomu problému na Blízkém východě. Jde o útok na ropný terminál al-Dhabba v jemenském Hadramautu z 21. října. Ukrajina útok odsuzuje. Považujeme ho za flagrantní porušení mezinárodního práva a norem.

Zaznamenali jsme prohlášení jemenského ministra zahraničí, že dva bezpilotní letouny íránské výroby zasáhly toto ropné zařízení. Íránské drony se stále častěji stávají nástroji pro teroristické útoky proti civilní a energetické infrastruktuře. Rusko denně vypouští desítky íránských bezpilotních letounů, aby zničilo ukrajinský energetický systém a zabíjelo civilisty.

Vyzýváme Írán, aby přestal Rusku poskytovat zbraně, které používá ve válce proti Ukrajině. Vyzýváme také mezinárodní společenství, aby přijalo rozhodné a jednotné kroky k zabránění dalšímu šíření íránských zbraní mezi teroristické entity a režimy, včetně Ruska.

Existuje také velké znepokojení nad tím, co Írán dostává nebo požaduje od svých spolupracovníků výměnou za dodávky bezpilotních letadel a dalších zbraní. Mezinárodní společenství by toto bezpečnostní riziko nemělo brát na lehkou váhu.

Rusko na bojišti v Ukrajině ztrácí půdu pod nohama a je sužováno jednou porážkou za druhou. Ale místo boje s naší armádou se ruští teroristé rozhodli vést válku teroru proti civilistům. V říjnu Rusko zesílilo svůj raketový a bezpilotní teror proti Ukrajině. Ruské útoky jsou zaměřeny konkrétně na naši kritickou civilní infrastrukturu. Vícenásobné stávky způsobily výpadky proudu, přerušení dodávek tepla a vody. Ruský teror zhoršil humanitární situaci v zemi a poškodil asi 40 % našeho energetického systému.

Rusové své úmysly ani neskrývají. Ruští představitelé a odborní komentátoři v celostátní televizi otevřeně přiznávají, že jejich cílem je ukrajinská města nechat zamrznout.

Za prvé to znamená, že Rusové ničemu o Ukrajině nerozumí. Tyto údery Ukrajinu neoslabí a neoslabí ukrajinské odhodlání. Jen nás činí více odhodlanými porazit ruský teroristický režim a jeho invazní síly.

Úmyslné ruské útoky na ukrajinskou kritickou civilní infrastrukturu jsou válečnými zločiny. Vzhledem k jejich systémové povaze a doprovodným sdělením ruské propagandy a představitelů je třeba tyto údery považovat za součást ruské genocidy ukrajinského lidu. Úmluva o genocidě z roku 1948 o tom hovoří jasně: úmyslné uvedení určité skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení, je genocida.

Úmyslné ruské údery na ukrajinský energetický systém jsou také součástí širší ruské války proti Evropě. Ukrajina je exportérem elektřiny do EU. Kvůli ruskému teroru jsme museli dočasně pozastavit vývoz, abychom pokryli naše vlastní potřeby. Jak jsem již řekl, Rusko nezaútočilo jen na Ukrajinu. Putin chce záměrně zničit stabilitu a blahobyt každé evropské domácnosti. Jediný způsob, jak ho zastavit, je poskytnout teď Ukrajině maximální podporu, abychom porazili Rusko a ušetřili evropské vlády nutnosti bojovat proti samotným Rusům v pozdější fázi.

K ochraně našich měst a záchraně životů civilistů Ukrajina naléhavě potřebuje více systémů protivzdušné obrany a protiraketové obrany a také udržitelné dodávky příslušné munice. Aktivně spolupracujeme s partnery a již nyní dostáváme podporu. Ale samozřejmě vzhledem k rozloze naší země a rozsahu ruského teroru potřebujeme více systémů protivzdušné obrany i munice a potřebujeme to naléhavě. Znovu vyzývám všechny vlády, které mají příslušné systémy, aby je poskytly Ukrajině co nejdříve. Místo ve skladech mohou už dnes zachraňovat lidské životy.

V neposlední řadě je to velmi konkrétní krok, který mohou zahraniční země učinit k politické podpoře Ukrajiny.

26. listopadu Ukrajina uctí památku milionů nevinných obětí hladomoru. Před devadesáti lety, v letech 1932-1933, sovětský režim vedený Stalinem využil uměle vyvolaného hladomoru k vyhladovění milionů Ukrajinců. Tato genocida, známá jako Hladomor, byla hrozným zločinem. Sovětské úřady odebraly ukrajinským rolníkům veškeré jídlo a obehnaly hladovějící vesnice policií a armádou, aby hladovějícím lidem zabránily v útěku jinam. Na úrodné ukrajinské půdě zemřely hlady miliony lidí. Pácháním této genocidy chtěl Stalin zničit ukrajinský lid, aby upevnil svůj totalitní režim.

Žádáme parlamenty všech národů, aby dnes podpořily Ukrajinu jednoduchým politickým krokem a hlasovaly pro uznání Hladomoru, Stalinova umělého hladomoru z let 1932-1933, za genocidu spáchanou na ukrajinském lidu. Uznání hladomoru má zásadní význam zejména nyní, kdy Rusko páchá další genocidu Ukrajinců. Jak říká známé ukrajinské přísloví: „Nepotrestané zlo časem zesílí“. Musíme potrestat zlo za všechny jeho předchozí i současné zločiny.

Nyní jsem připraven zodpovědět vaše dotazy.

 

Projev přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.