Pátek 24. května, 2024
Evropský rozhled

Černorudá příručka i drony v řízení letového provozu – z čeho se učí Národní domobrana

 

Národní domobrana - Ilustrační obrázek z demonstrace Lucie Haškové na Václavském náměstí v Praze, 17. 9. 2016
Národní domobrana – Ilustrační obrázek z demonstrace Lucie Haškové na Václavském náměstí v Praze, 17. 9. 2016

 

Po operaci Fénix, během které bylo zadrženo několik anarchistů na základě úspěšné infiltrační operace PČR, vznikla Černorudá příručka kladoucí si za cíl šířit v anarchistickém hnutí návody, jak provozovat ilegální aktivity a nenechat se přitom chytit. Online verze příručky byla nyní otištěna v interním časopise No Pasaran! Národní domobrany, nejznámější prorusky zaměřené paramilitantní organizace v České republice.

Krédem příručky je „nenechat se chytit“ a na desítkách stránkách neznámí autoři rozepisují návody od strategií průzkumu terénu, ve které se ilegální aktivita odehraje, přes snižování rizika zanášení stop vedoucí k odhalení pachatele, až po konkrétní návody k sabotážím, například jak poškodit přenosové vedení či zapálit vozidlo. Na závěr nechybí popis, jakým způsobem PČR tyto kriminální aktivity odhaluje a na co je třeba dávat si pozor.

Národní domobrana v interním časopise No Pasaran! věnovala Černorudé příručce deset stran z celkového sedmatřicetistránkového vydání. Kromě přetištění obsahu příručky zkopírovala v doslovném znění první dvě kapitoly. V nich se popisují strategie výběru oblasti včetně průzkumu přístupových a únikových cest, překonávání překážek jako jsou ploty a plánování nočních operací. Nechybí webový odkaz na celé znění příručky z portálu Noblogs.org.

Kromě Černorudé příručky se Národní domobrana zaměřila v pravidelném seriálu Rady pro odstřelovače na výrobu kamuflážního obleku Hejkal. V druhém díle seriálu popisují zkušenosti s maskováním zbraní, kde doporučují přestříkávat zbraně spreji Krylony. V časopise nechybí bohatá fotodokumentace přestříkaných útočných pušek.

Národní domobrana se v minulých měsících účastnila dvoudenní Konference Speciálních sil „Využití UAS a obrana proti nim“ a dalšího podobného semináře pořádaném Řízením letového provozu. Autor článků domobrance seznamuje s obsahem přednášek zaměřených na legislativu a využití dronů – od problémů rušení letového provozu, až po schopnost dronů přenášet trhaviny. Nechybí ani informace o vystoupení Ochranné služby PČR, která vyvíjí vlastní program na detekci a eliminaci nebezpečných dronů. Z legislativních změn sledují kroky poslance Chalupy.