Středa 24. dubna, 2024
Evropský rozhled

Bradley Manning – obžalovací spis

Byla vznesena nová obvinění

Bradley Manning, americký armádní analytik, který je hlavním podezřelým z úniku tajných dokumentů o Iráku a Afghánistánu, čelí novým 22 obviněním. Za „napomáhání nepříteli“ mu hrozí trest smrti.  Doteď čelil obviněním, za která mu hrozilo maximálně 52 let vězení.

Před půl rokem významné americké osobnosti požadovaly pro Bradleyho Manninga trest smrti, ačkoliv v té době nebyl podezřelý z žádného zločinu, za který by mu mohl být trest smrti udělen. Jedním z nich byl například americký republikánský kongresman Mike Rogers, člen zpravodajského výboru.

Starší znění obžaloby

Nový obžalovací spis Bradleyho Manninga není zatím veřejnost znám. V létě 2010 na veřejnost unikl spis týkající se stále platných obžalob, který si můžete prohlédnout níže v pdf souboru nebo na přiložených obrázcích. Bradley Manning tak stále čelí obvinění z neoprávněného nahrání utajovaného videa z válečné operace v Baghdádu do svého osobního počítače, stejně tak jako z neoprávněného stáhnutí více jak 50 utajovaných státních dokumentů, utajovaných fotografií a PowerPointové prezentace. Zkopírované utajované soubory poté předal osobě, která není oprávněná držet tajné dokumenty americké armády, čímž se jeho obžalovací spis značně rozšířil. Za povšimnutí stojí odstavec, kde je obžalován z odcizení více jak 150 000 utajovaných diplomatických depeší.

Je spis originální nebo se jedná o podvrh?

Na internetu se objevila podrobná analýza obžalovacího spisu Bradleyho Manninga (100705-Manning-Charge-Sheet, pdf) s ohledem na oficiální formulář, který je volně ke stažení na DTIC. Závěrem provedené analýzy je, že obžalovací spis je podvrh. Redakce Evropského rozhledu provedla vlastní analýzu spisu a dospěla k názoru, že pravost dokumentu nelze vyvrátit, ani potvrdit. Stejně tak nelze vycházet pouze z uveřejněné verze tiskopisu na DTIC, jelikož existuje několik různých verzí, viz například spis Jordana Stevna, L. (Jordan_charge_sheet_20060428, pdf).

Náš závěr jsme shrnuli do několika mála následujících bodů:
1. Uvedený dokument není originální tiskopis. S největší pravděpodobností se jedná o odfaxováný oficiální spis. Všimněte si vertikálních linií na levém a pravém okraji tiskopisu. Na první stránce obžalovacího spisu jsou v pravé části okrajového rámce nerovnosti. Ve spodní části první stránky je typografická chyba, místo dlouhé pomlčky se v textu (See R. C. M. 307(b) – must be a commissioned officer) nachází krátká pomlčka. Na stránkách dokonce DTIC uvádějí podtržítko, což je typografická chyba. Ve prospěch nekvalitní kopie svědčí také světlejší písmo v textu „SIGNATURE OF ACCUSER“. Uvedené rozdíly mezi obžalovacím spisem Bradleyho Manninga a oficiálním tiskopisem DD FORM 458, MAY 2000 však nejsou důkazem, že se jedná o podvrh. Svědčí o nekvalitním přenosu kopie způsobeným pravděpodobně faxem, scannerem nebo tiskárnou.

2. Odpůrci pravosti obžalovacího spisu často uvádějí, že obsahuje nepravdivé údaje v sedmém bodě o měsíční platbě, kde má Bradley Manning uvedenou částku $1813.20. Údajně pro jeho stupeň hodnosti E-3 je odpovídající částka $1692.00, pokud u armády pracoval po dobu 3-6 let. Toto tvrzení je zcela nepravdivé. Platové tabulky americké armády platné pro rok 2010, kdy byl Bradley Manning obžalován, ukazují pro stupeň hodnosti E-3 s dvouletým působením u armády částku $1813.

 

http://www.navycs.com/2010-military-pay-chart.html

3. Kritici se snaží pravost dokumentu zpochybnit i tím, že některé oblasti dokumentu nelze vyplnit na počítači. Poukazují na vyplněné políčko 5 day of July, 2010,… . V jiných obžalovacích spisech, které jsou volně dostupné na internetu, je datum skutečně vyplněno ručně.

4. Výraz “VIOLATION OF THE UCMJ, ARTICLE” není zarovnán na střed dokumentu jako v oficiálním tiskopisu. Podle obžalovacího spisu Bradleyho Manninga se zdá, jako by při editaci někdo vymazal tabulátor. Nevíme, v jakém kancelářském balíku velitel spis editoval. Nevíme ani, v jakém kancelářském balíku spis otevíral ten, kdo jej následně vynesl na veřejnost. Každopádně pravost dokumentu netvoří chybějící mezery, ale údaje v něm obsažené.

5. Bradley Manning pracoval u Headquarters and Headquarters Company, 2nd Brigade Special Troops Battalion, 2nd Brigade Combat Team, 10th Mountain Division (Light Infantry), Contingency Operating Station Hammer, Iraq APO AE 09308. Ve spisu je však chyba v anglickém názvu „second“, místo 2nd je ve všech případech použito 2d. Není vyloučeno, že v oblasti, kde velitel vyrůstal, se místo 2nd píše 2d. Také se zkratku mohl naučil psát špatně, případně se může jednat o nějaký skrytý význam srozumitelný pouze velitelům americké armády. Podle gramatické chyby nelze pravost dokumentu vyvrátit.

6. Ve zveřejněném spisu chybí závěrečná stránka oficiálního dokumentu. Na zadní stranu se vyplňuje datum, kdy se obžalovaný dozví obžalobu, dále se tam uvádí jméno velitele, jakou má velitel dosaženou hodnost a jiné osobní údaje. Člověk, který dokumenty zveřejnil, se tato citlivá data snažil skrýt už na první straně tiskopisu. Pravděpodobně se rozhodl poslední stránku nezveřejňovat právě kvůli informacím vedoucím k identifikaci velitele, který obžalobu podal.

7. Kritici popírající pravost dokumentu poukazují na skutečnost, že oficiální tiskopis DD FORM 458 má dvě strany, zatímco spis Bradleyho Manninga obsahuje tři strany navíc, které nejsou součástí tiskopisu. Ano, spis skutečně obsahuje tři volně vložené listy. Pokud se však obvinění nevejde na první stranu formuláře, přidávají se k němu další volné listy. Tato skutečnost se zaznamená na první stranu formuláře textem SEE CONTINUATION SHEET (z angl. pokračuje na dalším papíře). Každý další volný list má na sobě napsáno, že je pokračováním předchozí stránky a následuje-li za ním další vložený list, i toto se na něj zaznamená.

Uvedené argumenty pravost dokumentu nemohou vyvrátit. Stejně tak ale nemůžeme automaticky jeho pravost potvrdit. Na druhou stranu dnes již víme, že americká armáda tato obvinění skutečně vznesla a tento týden je rozšířila o dalších 22 bodů.

 

Malá odbočka na závěr: Existuje Bradley Manning?

Žijeme v době informačního věku a prakticky o každém z nás lze na internetu zjistit nějaké informace. O armádním analytikovi Bradleym Manningovi na internetu nezjistíte vůbec nic. Zadejte do vyhledávače „Bradley Manning“, odfiltrujte všechny slova, která nějak souvisí se zločinem, který spáchal, a nechte vyhledávat odkazy vzniklé před dubnem 2010. Vyhledávač nenajde žádný záznam. Jakoby Bradley Manning existoval jen od chvíle, kdy byl obžalován z neoprávněného nakládání s tajnými daty americké armády.

Pochybnosti o existenci Bradleyho Manninga vznesl také Larry Wohlgemuth na svém webu It Begs the Question, kde podrobně vysvětluje, proč je podle něj Bradley Manning smyšlená osoba americké armády.

 

Příloha:

Obžalovací spis Bradleyho Manninga. Kliknutím na obrázek ho zvětšíte.